• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

noc kostelu 2019

Kostel Narození Panny Marie - program Noci kostelů 24. května 2019:

 • 17:00 - 18:00 Májová pobožnost
 • 18:00 - 22:00 Individuální prohlídka lodě kostela
 • 18:00 - 22:00 Prezentace fotografií ze života farnosti v kapli Bolestné Panny Marie
 • 18:00 - 22:00 Individuální prohlídka krypty pod kostelem (vstup ze dvora fary)
 • 18:00 - 19:30 Individuální prohlídka věže kostela
 • 20:00 - 20:30 Pěvecké vystoupení kytarové scholy z Konice
 • 21:00 - 21:30 Pěvecké vystoupení chrámového sboru z Konice

Celovečerní program:

Po celou dobu trvání programu bude v přízemí na faře (vstup ze dvora) probíhat prezentace charity, ochutnávka mešních vín, drobné občerstvení

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz