• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Chvála Kristu.

Děkujeme Vám Otče za spolupráci na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme také farníkům a v neposlední řadě všem dobrovolníkům - koledníkům, kteří rozdávali radost a požehnání. Velmi si veškeré pomoci vážíme a děkujeme. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Letošní sbírka v Konickém regionu dopadla výborně organizačně i svým výsledkem (viz tabulka níže).
V loňském roce peníze ze sbírky pomohly Charitě Konice spolufinancovat provoz, pořízení vybavení a automobilů nutných pro fungování zdejších terénních služeb (pečovatelské služby a domácí zdravotní a hospicové péče). Bez tříkrálových darů a obětavosti koledníků bychom nemohli pomáhat potřebným lidem v aktuálním rozsahu našich služeb a naše charitní projekty by byly ohroženy.

V roce 2020 bychom s výnosu rádi podpořili vznik nové terénní odlehčovací služby, která bude sloužit seniorům, hendikepovaným a o ně pečujícím osobám. Náš Dům pokojného stáří Bohuslavice volá po řadě nutných oprav či investic (zejm. nás trápí výtah a vzduchotechnika v kuchyni). Bez Tříkrálové sbírky a její podpory bychom nic z toho realizovat nemohli.

Zároveň Vás prosíme o sdělení našeho poděkování vašim farníkům, je-li to možné např. vyhlášením výsledku a poděkování na vývěsce. Přejeme krásný, požehnaný rok 2020.

Těšíme se na další spolupráci.

V Konici 16. 1. 2020

Marek Navrátil
ředitel Charity

Naděžda Páleníková
koordinátorka sbírky

Svatava Grulichová
koordinátorka sbírky


ico sm pdf Podrobné výsledky TS 2020

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz