• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Pravidla, která platí pro účastníky bohoslužeb:

(dle nařízení vlády z dne 24. 4.)

 • Bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob.
 • V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb.
 • Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
 • I kněz a asistence bude dodržovat svá pravidla
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
 • Po bohoslužbách bude třeba důkladné údržby a čistě kostela (desinfekce klik, lavic apod.) – Jistě se zapojí i dobrovolníci.
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, jak jsme zvyklí (chodbička, po mříž) pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech/sborech, který vyžaduje shromažďování lidí.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz