• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Učinil jsi měsíc k určování času... Přivádíš tmu, NOC se snese... Slunce vychází... Člověk vyjde za svou prací. více...

Žalm 104,19-23

noc kostelu 2020banner

Kostel Narození Panny Marie v Konici
 • 17:00 - 18:00   Mše svatá
 • 18:00 - 22:00   Individuální prohlídka lodě kostela
  • Prezentace fotografií ze života farnosti v kapli Bolestné Panny Marie.
  • Prohlídku kostela doplní krásným zvukem varhan naši varhaníci.
 • 18:00 - 22:00   Individuální prohlídka krypty pod kostelem (vstup ze dvora fary)
 • 18:00 - 20:00   Individuální prohlídka věže kostela
 • Pocelou dobu trvání programu bude v přízemí na faře (vstup ze dvora) výstava k jubilejnímu roku sv Jana Sarkandera a ochutnávka mešních vín.
 

 noc kostelu 2020banner jesenec

Kostel sv. Libora v Jesenci

 • 18:00 - 19:00   Mše svatá
 • 19:00 - 22:00   Individuální prohlídka lodě kostela
  • Ochutnávka mešních vín
  • Prezentace fotografií ze života farnosti

 

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz