• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2021 - Římskokatolická farnost Konice

Bratři a sestry,

vzhledem k vážnosti situace na Ukrajině, kde konflikt trvá již sedm let a stále eskaluje, vyzývá Česká biskupská konference, abychom se my u nás připojili k modlitbám za zklidnění situace a mír v této zemi.

Znepokojení nad zvýšenou vojenskou aktivitou na východní Ukrajině vyjádřil také nedávno i papež František, který nás vyzval k modlitbě na tento úmysl:

„S hlubokými obavami sleduji události v některých oblastech východní Ukrajiny, kde se v posledních měsících množí případy porušování klidu zbraní, a s velkým znepokojením pozoruji zvýšení vojenské činnosti. Prosím a naléhavě žádám, aby se předešlo eskalaci napětí, a naopak se přistoupilo ke gestům, která by byla s to posílit vzájemnou důvěru a usnadnit tolik nezbytné a vytoužené smíření a mír. Také připojil prosbu za modlitbu na tento úmysl: Mějme na srdci také těžkou humanitární situaci, v níž se ocitl tento národ, kterému vyjadřuji svoji blízkost a na jehož úmysl vás prosím o modlitbu.“

Připojme se proto v neděli 2. května 2021 ( případně i jiný den) ve svých farnostech a komunitách k modlitbě za Ukrajinu například při mši svaté, a to zařazením přímluvy za pokoj, mír a velikonoční naději na Ukrajině. Křesťanské komunity zde v těchto dnech  podle juliánského kalendáře slaví Velikonoce.

Mons. Jan Graubner
předseda České biskupské konference

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800