• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

2022 noc kostelu

Ve farním kostele v Konici začneme v 18:00, na programu je prohlídka kostela, která bude doplněna zpěvem našeho sboru a scholy a hrou na varhany, můžete se také dozvědět více o historii chrámu a ochutnat z nabídky mešních vín… Jako v minulosti bude možné i letos navštívit věž kostela a kryptu.

Program Noci kostelů ve farním kostele Narození Panny Marie v Konici:

18:00 - ­20:00

Individuální prohlídka věže kostela

18:00 - 22:00

Individuální prohlídka lodě kostela

18:00 - 22:00

Individuální prohlídka krypty pod kostelem (vstup ze dvora fary)

18:00 - 18:30

Pěvecké vystoupení chrámového sboru Konice

18:30 - 19:00

Historie kostela Narození Panny Marie (Mgr. Miroslav Novotný)

19:00 - 19:30

Pěvecké vystoupení kytarové scholy Konice

19:30 - 22:00

Prohlídka kostela za doprovodu varhan

 

Rovněž jste zváni navštívit modlitebnu Apoštolské církve, která se nachází na zámku v Konici, a zde se zapojit do modlitby chval.

V poutním kostele sv. Libora v Jesenci je pro Vás připraven od 18:00 zajímavý program. Hlavním hostem bude letos PhDr. Milan Novák, představený české pobočky Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy, rytíř papežského řádu sv. Řehoře Velikého, který nám připomene osobnost bl. císaře Karla, události spojené s nedávným 100. výročím jeho úmrtí, resp. přiblíží činnost zmíněné Modlitební ligy, kdy mír mezi národy je v dnešních dnech obzvlášť aktuálním tématem...

V obou našich kostelích bude k zhlédnutí výstava o životě Mons. Josefa Hloucha, 9. biskupa českobudějovického, od jehož smrti si letos připomínáme 50 let a u nějž byl nedávno zahájen proces blahořečení. Na přelomu let 1926-27 působil Hlouch krátce v Kladkách a v Jesenci. Za své biskupské heslo si zvolil slova: „Skrze Marii k Ježíši“. Jejich smysl častokrát vysvětloval při různých mariánských promluvách a setkáních s věřícími: „Úcta mariánská jest jen uskutečněním správného postupu: Skrze Marii k Ježíši, jak nás o tom přesvědčily dějiny. Úcta mariánská není ubohé žebrání ani nasládlé matičkování: přijmout Marii znamená přijmout i Ježíše. Jen ten jde opravdu k Marii, kdo chce dojít k Ježíši, poněvadž Maria jest jen cesta, pilíř pro Boží chrám. Správná úcta mariánská jest převzetí ideálů mariánských za své, splnění podmínek spásy, aby na nás nebyla marně vylita krev Kristova a proplakány slzy Mariiny.

Nejen k tomuto zastavení s biskupem Hlouchem Vás zveme do Konice i Jesence a těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800