• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

postni almuzna 2018

Vážený duchovní otče, vážení farníci,

o letošní Květné neděli si řada z Vás symbolicky připomněla Spasitelův slavný příchod do Jeruzaléma nejen ratolestmi, ale také zhmotněným plodem své duchovní praxe, Postní almužnou. Také touto cestou Vám Charita Konice a její klienti za tuto Vaši milosrdnou oběť upřímně děkuje.

Poděkování rámuji čísly. Z celkového počtu 550 rozdaných krabiček v konickém děkanátu, se jich vrátilo 250, čímž se na charitativní potřeby shromáždilo 87 796 Kč, což je téměř o 14 tisíc korun více než vloni.

Nyní budeme jednat s jednotlivými duchovními správci případně farními radami, abychom si dohodli konkrétní využití těchto prostředků. Nečiníme tak proto, že bychom snad sami nevěděli co s penězi, neměli dost podpory hodných účelů a potřeb nebo větších či menších mezer v rozpočtech jednotlivých projektů. Almužna nás svým posláním vybízí nejen k finanční podpoře, ale také k vidění
a vnímání potřebných. Máte-li tedy ve svém okolí konkrétní lidi či rodiny, kterým je potřebné účelně pomoci, může se to dít právě díky postní almužně. Je nutné, ale o takových případech vědět
a společně se pokusit najít účelnou pomoc. K tomu tedy nyní spolu s díky vybízím, přičemž výzva platí stále. Nejde o závod, nemusíme ji nutně realizovat ihned a pod tlakem. Je možné věc prodiskutovat, nehledě na to, že potřeba pomoci může vyvstat i teprve v průběhu následujících měsíců.

Ještě jednou za pracovníky a klienty děkuji všem, kdo se zapojili, kdo almužnu podpořili jejím připomenutím, vysvětlením smyslu či jakkoli jinak.

Za Charitu Konice Marek Navrátil, ředitel – statutární zástupce

Výsledky podle farností:

Farnost Přineseno krabiček Výtěžek v Kč
Bohuslavice 10 5 622,00
Brodek u Konice 18 5 666,00
Čechy pod Kosířem 5 1 520,00
Jesenec 49 24 510,00
Kladky 3 510,00
Konice 72 22 308,00
Laškov 10 3 106,00
Přemyslovice 2 900,00
Ptení 34 9 673,00
Skřípov 8 4 237,00
Stínava 8 2 302,00
Stražisko 9 2 229,00
Suchdol 22 5 213,00
Součet za děkanát Konice 250 87 796,00

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz