• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Prožít slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, připadající letos na 8. června, jako den modliteb za posvěcení kněží mohou věřící ve farnostech olomoucké arcidiecéze. Svým listem, který se má v kostelích číst tuto neděli, je k tomu vyzval arcibiskup Jan Graubner. Kněze navíc vybídl, aby pro tuto příležitost připravili vhodný liturgický program.

„Drazí bratři a sestry, z rozhodnutí Svatého otce se už několik let slaví slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako den modliteb za posvěcení kněží,“ připomíná arcibiskup Graubner a upozorňuje, že kněží sami se k modlitbě za vlastní posvěcení sejdou už v úterý 5. června na Svatém Hostýně.

„Vás zvu k hojné účasti na mši svaté ve vaší farnosti 8. června. Všude si přejete mít dobré a svaté kněze. Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to málo. Víme, že v modlitbě máme mocný nástroj, protože Pán Ježíš nás vyzval: Proste a dostanete. Slíbil, že vyslyší ty, kteří se modlí společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za posvěcení kněží,“ vybízí olomoucký arcibiskup věřící a v závěru krátkého listu děkuje všem, kteří se za kněze modlí často, i všem, kdo kněžím pomáhají vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti.

K modlitbě za kněze se mohou lidé v pátek 8. června připojit také při setkání na Svatém Hostýně, který se už třetím rokem zapojuje do celosvětové modlitební štafety za kněze. Setkání, které pořádá organizace WorldPriest, je součástí růžencové štafety probíhající ve více než stovce poutních míst celého světa. Na Svatém Hostýně bude zahájeno v 11.30 mší svatou v bazilice, samotná růžencová štafeta začne ve 12.15 a její součástí bude i modlitba, kterou pro tuto příležitost vytvořil emeritní papež Benedikt XVI.

převzato z ado.cz

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz