• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

(Čteno o nedělních bohoslužbách o 3. neděli postní - 24. března 2019.)

Drazí bratři a sestry,

zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. I každého z nás utkal Bůh s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu.

Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Tento Boží dar však někdy přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně u nás těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a srdce matky bývá navždy zraněno.

Nám ale leží na srdci i bolest rodin, kterým se nedaří dítě počít a důvěřivě hledají pomoc v technikách umělého oplodnění. Až příliš pozdě poznávají jejich odvrácenou stranu – narušené intimní vztahy, zdravotní problémy a osudy těch nejmenších zahubených či zmražených v prvních dnech života.

Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před jeho narozením či po něm, vědí, že je to jedna z největších bolestí, kterou ponesou ve svých srdcích po celý život. Církev ve svém bohatství a rozmanitosti nabízí doprovázení v okamžicích štěstí vyvolaného příslibem nového života, ale také pomáhá těm, kteří o život svého dítěte bojují, a pamatuje i na ty, kdo o své dítě přišli.

Upřímně chceme poděkovat Vám všem, kdo se denně modlíte za nenarozené děti v rámci Modliteb za nejmenší. Všem, kdo necháváte na tento úmysl sloužit ve svých farnostech mše svaté, takže v naší zemi nemine den, kdy bychom neprosili Boha za nenarozené děti. Všem, kdo jste oporou maminkám a manželům při jejich rozhodování pro život, všem, kdo finančně podporujete organizace pomáhající nečekaně těhotným ženám. Všem zdravotníkům, lékařům a sestrám, kteří pečujete o rodiny očekávající narození dítěte. Vám umělcům, právníkům, novinářům nebo politikům, kteří hájíte kulturu života. Vám, kdo se veřejně hlásíte k civilizaci života, když i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu. Přijměte tedy touto cestou naše pozvání na letošní Národní pochod pro život a rodinu, který proběhne v Praze v sobotu 27. dubna.

Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací srdce snáze než nejlepší promluvy. Svědectví, kdy žena je skutečnou ženou a obětavou matkou. Svědectví, kdy muž je skutečným mužem a spolehlivým otcem. Svědectví, kdy oba obětavě a s láskou vychovávají své děti. S velkou nadějí myslíme i na mládež a na její otevřenost vůči velkorysé a čisté lásce a na její ochotu o lásce svědčit.

Za vás všechny a za svědectví vašeho života z celého srdce děkujeme Bohu a všem vám žehnáme.

Vaši čeští a moravští biskupové

 


Další údaje a informace:

Umělé potraty

 • Od legalizace umělých potratů v roce 1957 přišlo podle Českého statistického ústavu o život téměř 4 milióny nenarozených dětí.
 • V roce 2017 bylo usmrceno při potratech 19 389 nenarozených dětí.
 • Nejčastějšími žadatelkami o umělý potrat jsou ženy se dvěma dětmi (32,0 % v roce 2016).
 • Podle statistik Linky pomoci provozované Hnutím Pro život ČR udává 80% žen, že se cítilo být při svém rozhodování pod nátlakem (partner, zaměstnavatel, ekonomika).
 • V roce 2016 bylo prodáno celkem 84 475 balení postkoitální antikoncepce. Nelze zjistit počty raných potratů způsobených postkoitální antikoncepcí (např. Postinor), či běžnou hormonální antikoncepcí, jejímž druhotným efektem je ztížení zahnízdění počatého dítěte v pátém dnu po početí.
 • Pomoc v těhotenství nabízí: Linka pomoci, Nesoudíme. Pomáháme
 • Metody rozpoznávání plodnosti (PPR): Liga pár páru, Centrum naděje a pomoci

Asistovaná reprodukce

 • Ročně se narodí 4,5 tisíc dětí prostřednictvím asistované reprodukce.
 • Podle ÚZISu připadá průměrně 10 zničených lidských embryí na jedno narozené dítě. Další desetitisíce embryí jsou zmražené v tekutém dusíku - hovoří se o zmražené generaci. Po desetileté expirační lhůtě jsou zmražená embrya zničena.
 • Gynekologové a urologové prakticky přestali léčit příčiny neplodnosti a páry jsou automaticky odesílány do center asistované reprodukce.
 • Dopady technik asistované reprodukce (např. kryokonzervace) na zdraví dětí nejsou sledovány a probíhá na nich neohlášený experiment.
 • Pomoc formou léčby příčin neplodnosti nabízí: Centrum naděje a pomoci

Modlitby za nejmenší

 • Více než tři tisíce věřících se denně modlí za obnovu kultury života v naší zemi: Modlitby za nejmenší
 • Národní pochod pro život a rodinu se bude konat v sobotu velikonočního oktávu 27. dubna 2019 v Praze: Pochod pro život

Převzato z cirkev.cz

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz