• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Současná epidemie ochromila náš život, ale také upoutala naši pozornost, a tak si téměř nevšímáme mimořádného sucha a hrozící neúrody, píše arcibiskup Jan Graubner kněžím své arcidiecéze – a jejich prostřednictvím také všem věřícím – před dnešním svátkem sv. Marka.

„Naši předkové slavívali jarní prosebné dny s posty a procesím do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu. I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí sami na procházku a modlete se cestou,“ píše olomoucký arcibiskup kněžím a dodává: „K podobným soukromým vycházkám s modlitbou vyzvěte i své farníky.“

ico sm pdf Prosby za déšť - modlitby, písně, litanie (vhodné k tisku)

Prosby za déšť - modlitby, písně, litanie (online forma)

Drazí bratři a sestry,

blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.

Pravidla, která platí pro účastníky bohoslužeb:

(dle nařízení vlády z dne 24. 4.)

 • Bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob.
 • V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb.
 • Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
 • I kněz a asistence bude dodržovat svá pravidla
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
 • Po bohoslužbách bude třeba důkladné údržby a čistě kostela (desinfekce klik, lavic apod.) – Jistě se zapojí i dobrovolníci.
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, jak jsme zvyklí (chodbička, po mříž) pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech/sborech, který vyžaduje shromažďování lidí.
ico sm pdf Velikonoční pozdrav otce arcibiskupa

Jak bude probíhat duchovní správa a liturgická služba ve Svatém týdnu a v nadcházejících období.

Kompletní informace je v Ohláškách pro tento týden.

Plakátek s opatřeními - úřední úkony, dychovní služba, svátosti, ...

farni urad info covid19

Tento víkend měla být postní rekolekce pro katechety. Protože musela být zrušena, byla pro vás natočena 4 zamyšlení, které mohou pomoci katechetům a jiným zájemcům vykonat si soukromou duchovní obnovu.
Duchovní obnova: https://www.youtube.com/watch?v=eeb4h5gxjTg&list=PL-aYIZ-4jc1hZXPYfQ8imI3KEMW5KzMEu
https://www.youtube.com/watch?v=1aUdx2BleFg&list=PL-aYIZ-4jc1jT4fI5oxyTZ-38wafFfkMj

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800