• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Den Charity Konice proběhne ve čtvrtek 27. září na konickém náměstí, v MC Srdíčko (na zámku) a v Domě pokojného stáří v Bohuslavicích.

Více informací a program - viz plakát:

ico sm pdf Plakát ke Dni Charity Konice


Podzimní Humanitární sbírka proběhne ve dnech 24. a 25. října v prostorách Charity v Zahradní ulici v Konici. Sbíráme letní a zimní oblečení, lůžkoviny a boty.

Více informací - viz plakát:

ico sm pdf Plakát k humanitární sbírce

Své životní jubileum 70 let oslaví otec arcibiskup Jan v sobotu 1. září 2018.

Pozvání a další informace jsou na plakátu:

Plakát k oslavě otce arcibiskupa Jana

V květnu tohoto roku byl v kostelích předčítán List biskupů Českých a Moravských diecézí ke schvalování Istanbulské úmluvy. Tato Úmluva, vycházející z ideologie genderu, vytváří prostor pro zpochybnění základních společenských daností, jak píší naši biskupové. V závěru textu nás biskupové vybízejí, abychom nezapomínali na modlitbu za ochranu přirozeného lidství a za ty, na jejichž odpovědnosti leží politické rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy. Hlasování v Parlamentu ČR by mělo proběhnout již brzy, pravděpodobně v září.

Protože si po prostudování zmíněné Úmluvy a na základě zprostředkovaných zkušeností ze zahraničí uvědomujeme VELIKOST HROZÍCÍHO NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI, zareagovali jsme na výzvu biskupů.

Pořádáme v noci z 24. 8. na 25. 8. 2018 již 2. modlitební pochod z Jaroměřic (u Jevíčka) na poutní místo Kalvárie.

Máme radost, že nás podporuje paní Mgr. Nina Nováková, exposlankyně, která je Českou biskupskou konferencí pověřena ve věci petice proti přijetí Istanbulské úmluvy. Připravujeme s ní přednášku na toto téma, která by proběhla v týdnu od 20. 8. 2018 v Jevíčku. Místo a čas upřesníme - bude uvedeno na stránkách farnosti Jaroměřice https://www.kalvariejaromerice.cz.

ico sm pdf Plakát Modlitební procesí Jaroměřice


Další informace k této problematice:

https://www.zachovejmetradicnirodinu.cz/

https://www.petice-adopce.cz/

Odjíždíme do Jižních Čech v neděli 19. 8. v 13:00 z konického autobusového nádraží. Návrat ve středu 22. 8.

Navštívíme Český Krumlov (se mší sv.) a Nové Hrady. Návrat ve středu bude přes Rakousko, navštívíme klášter Melk.

Vstupné si hradíte až na místě (popřípadě bude vybráno až na místě).

Na návštěvu Rakouska si připravte potřebný obnos v eurech pro vstup do kláštera v Melku, popř. na další útratu (WC, apod.).

Ceny vstupného do kláštera v Melku

Z výše uvedeného plyne:

 • 11€ - dospělý
 • 6€ - dítě nebo student
 • 22€ - rodinné stupné - rodiče s dětmi do 16 let věku

Pozn.: Kdo jste ještě nedoplatili o. Milanovi 750,- Kč, učiňte tak nejpozději do pátku.

 

Pouť v Jesenci ke svatému Liborovi bude 29. července 2018.

Program:

 • 7:30 mše svatá (P. Milan Ryšánek)
 • 9:00 mše svatá (Mons. Josef Nuzík)
 • 10:30 mše svatá (Mons. Josef Nuzík)
 • 14:30 Litanie ke sv. Liborovi a svátostné požehnání

Plakát k pouti ke sv. Liborovi

Srdečně vás zvu, jménem farnosti Jaroměřice u Jevíčka, na NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ, které se uskuteční 13. 7. 2018 (v pátek večer) s úmyslem bojovat za neschválení Istanbulské úmluvy, která skrytou formou útočí na samotnou podstatu stvoření a zaváděním gender ideologie chce prosadit zničení přirozeného řádu hodnot, které ustanovil Bůh.

Vychází se ve 22:00 hod. od kostela Všech svatých z obce Jaroměřice a odtud po lesní cestě budeme vystupovat na kopec Kalvarii. Po cestě bychom se modlili křížovou cestu se zastávkami u jednotlivých zastavení. Po příchodu na vrchol ( cca za 1 hod.) bychom se pomodlili růženec a ve 24:00 prožili Mši svatou.

Vy, kteří přijedete auty, máte možnost zaparkovat na přilehlém parkovišti nedaleko kostela (cca 50 m - hned naproti poště).

Za farnost Veronika Staňková, tel. 608 058 661


Více informací na plakátu:

Plakát k nočnímu modlitebnímu procesí

14. 7. - 22. 7. 2018

 • Svatá Markéta, mučednice z 3. století nám dává příklad, že s Ďáblem se nevyjednává, ale vítězí nad ním křížem a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista.
 • Mohla mít moc a bohatství, kterému i dnes lidé dávají přednost, ale ona dala přednost Kristu.
 • Je pomocnicí mnohých skupin žen a proto ji prosme o pomoc a přitom hledejme nové aspekty jejího působení.

Pod záštitou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera
a bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského
Otevřená nejen všem lidem tří sousedních arcidiecézí a řeckokatolické eparchie

Více informací k pouti:

ico sm pdf Plakát k pouti se Sv. Markétou

 ado logo Informace na webu Arcidiecéze olomoucké

Moravsko-Slezská křesťanská akademie, z. s. ve spolupráci s Katedrou systematické teologie CMTF UP a Arcibiskupstvím olomouckým (Centrum pro rodinu)

pořádá odborný seminář pro širokou veřejnost

 Vliv Istanbulské úmluvy na postavení žen a mužů a pojetí rodiny 

20. 6. 2018, v 17:00 - 19:00 hod., arcibiskupská kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

Program a další detaily - viz plakát:

ico sm pdf Vliv Istanbulské úmluvy... (4,5 MiB)

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800