• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

ico sm pdf Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Letnicím 2018

(čteno při mši svaté v neděli 20. května 2018)

Benefiční koncert na opravu historických korouhví bude v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Kladkách dne 3. června v 19 hodin.

Plakát ke koncertu

ico sm pdf Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy

(čteno na závěr bohoslužeb v neděli 13. května 2018)

Neděle 13. května 2018, Svatý Hostýn

Plakát k pouti

Rádio Proglas a další křesťanská média vás zvou na každoroční Pouť médií v rukou křesťanů v sobotu 12. května 2018 – tentokrát na Velehradě. Poutní mše svatá začíná v 11 hodin, celebruje biskup Josef Nuzík. Více na www.proglas.cz/pout2018.

postni almuzna 2018

Vážený duchovní otče, vážení farníci,

o letošní Květné neděli si řada z Vás symbolicky připomněla Spasitelův slavný příchod do Jeruzaléma nejen ratolestmi, ale také zhmotněným plodem své duchovní praxe, Postní almužnou. Také touto cestou Vám Charita Konice a její klienti za tuto Vaši milosrdnou oběť upřímně děkuje.

Poděkování rámuji čísly. Z celkového počtu 550 rozdaných krabiček v konickém děkanátu, se jich vrátilo 250, čímž se na charitativní potřeby shromáždilo 87 796 Kč, což je téměř o 14 tisíc korun více než vloni.

celosvetova sit modlitby s papezem

Modleme se za propuštění unesených a nespravedlivě vězněných lidí na svobodu, aby se mohli vrátit do svých domovů.

Často můžeme číst příběhy nespravedlivě stíhaných lidí. Nemůžeme zůstat klidní. Připomíná to i gesto papeže Františka, který pravidelně na Zelený čtvrtek navštěvuje vězně. Při bohoslužbě jim umývá nohy. Podle slov vězeňských pastoračních pracovníků „se účastníci bohoslužby připravují na setkání s papežem nejméně měsíc. Pod policejním dozorem začali s úklidem a výzdobou kostela, aby se později při katechezích v různých odděleních věznice seznámili s průběhem liturgie na památku Večeře Páně. Díky vstřícnosti vězeňského ředitelství mohlo několik vězňů také ministrovat při mši svaté. Zde můžeme hledat jeden ze zdrojů jeho výzvy.“

(přečtěte v závěru bohoslužeb v neděli 8. dubna 2018)

Drazí bratři a sestry, stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení dějinami pokračuje ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a hříchem. Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na které doléhá kříž.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800