• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Pastýřský list acibiskupa Jan Graubnera k problému sexuálního zneužívání.

(čteno na mši svaté o 7. neděli velikonoční)

ico sm pdf Pastýřský list k problému sexuálního zneužívání

noc kostelu 2019

Kostel Narození Panny Marie - program Noci kostelů 24. května 2019:

 • 17:00 - 18:00 Májová pobožnost
 • 18:00 - 22:00 Individuální prohlídka lodě kostela
 • 18:00 - 22:00 Prezentace fotografií ze života farnosti v kapli Bolestné Panny Marie
 • 18:00 - 22:00 Individuální prohlídka krypty pod kostelem (vstup ze dvora fary)
 • 18:00 - 19:30 Individuální prohlídka věže kostela
 • 20:00 - 20:30 Pěvecké vystoupení kytarové scholy z Konice
 • 21:00 - 21:30 Pěvecké vystoupení chrámového sboru z Konice

Celovečerní program:

Po celou dobu trvání programu bude v přízemí na faře (vstup ze dvora) probíhat prezentace charity, ochutnávka mešních vín, drobné občerstvení

V sobotu  18. května 2019 od 15 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Srdečně všechny zve Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Další informace na plakátu.

ico sm pdf Plakát k pouti

Pouť se koná v sobotu 4. května. Od konického kostela vyrážíme v 7:30 hodin. Program v Jednově a další informace jsou na plakátku.

Plakát k Pouti dětí a mládeže

(Čteno v závěru mše svaté o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.)

ico sm pdf Pastýřský list Velikonoce 2019

Zde je rozpis velikonočních bohoslužeb v Děkanátu Konice. Případné změny budou v ohláškách příslušných farností.

ico sm pdf Rozpis velikonočních bohoslužeb 2019

(Čteno o nedělních bohoslužbách o 3. neděli postní - 24. března 2019.)

Drazí bratři a sestry,

zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. I každého z nás utkal Bůh s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu.

Čteno při bohoslužbách o 1. neděli postní.

ico sm pdf Pastýřský list arcibiskupa Graubnera pro postní dobu 2019

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz