• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

tks 2020 logo

V Konickém regionu proběhne tradiční Tříkrálová sbírka ve dnech 10. až 12. ledna 2020.

Sbírka bude zahájena Mší svatou s požehnáním koledníkům v pátek 10. ledna 2020 v 18:00 v Konickém farním kostele. Hlavním dnem koledy bude sobota 11. 1. 2020.

V roce 2020 je obecným účelem Tříkrálové sbírky:

Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Sbírka svou šíří a zaměřením je důkazem solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení odpovědnosti, nezávisle a pružně reagovat na potřeby lidí potřebných a lidí v nouzi.

29. 12. 2019, kostel sv. Jakuba, Velký Újezd. Podrobnosti na plakátu.

vanocni koncert 2019 konice nahled

Do krátkých dní, temných rán a večerů adventní doby nám zaznívají slova proroka Izaiáše, abychom se oblékli do výzbroje světla a kráčeli v Hospodinově světle po jeho stezkách (srov Iz 2, 1.5), protože brzy přijde Spasitel, který nás zachrání z temnoty našich hříchů.

Čteno při bohoslužbách o 33. neděli (17. 11. 2019).


Drazí bratři a sestry,

k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne nebo se prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.

kana vecer chval 2019 11

Adventní duchovní obnova pro muže - 30. listopadu 2019

Adventní duchovní obnova pro ženy - 14. prosince 2019

Místo: Klášter sester Vincentek v Kroměříži

Více informací na plakátech:

ico sm pdf Adventní duchovní obnova pro muže

ico sm pdf Adventní duchovní obnova pro ženy

Farní společenství dětí a mládeže Zašová uvádí divadelní hru

Modrá krev

životopisné dílo o sv. Anežce České

9. listopadu v sokolovně v Laškově

ico sm pdf plakát. Modrá krev

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz