• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2021 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Byly vydány návody pro domácí liturgii, pokud se věřící nemohou zúčastnit mše svaté (Platí dispens z povinnosti účasti na nedělní mši svaté.)

ico sm pdf Domácí liturgie pro dospělé

ico sm pdf Domácí liturgie pro rodiny se školou mpovinnými dětmi

Prohlášení ČBK k nouzovému stavu vyhlášenému 12. 3. 2020


List arcibiskupa olomouckého věřícím v době mimořádných opatření

(Čteno v ohláškách po mši svaté o 3. neděli v mezidobí.)

Výzva nemocničních kaplanů Arcidiecéze olomoucké. Více informací v přiloženém dokumentu:

ico sm pdf Výzva nemocničních kaplanů

(Čteno v ohláškách po mši svaté o 3. neděli v mezidobí.)

Arcibiskup Jan Graubner vyzývá zájemce o kněžské povolání k přihláškám do Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Podrobnosti jsou v přiloženém dokumentu:

ico sm pdf Přihlášky do Arcibiskupského kněžského semináře

Bůh se o tebe postará... i na cestách.

Vyprávění z pěší poutě do Assisi – Camino di Francesco

Kdy: 24. 1. 2020, 19:30

Kde: fara v Konici

Duchovní záštita o. Mariusz (kaplan pro mládež)

Plakát EXIT bez EXITU

Chvála Kristu.

Děkujeme Vám Otče za spolupráci na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme také farníkům a v neposlední řadě všem dobrovolníkům - koledníkům, kteří rozdávali radost a požehnání. Velmi si veškeré pomoci vážíme a děkujeme. Upřímné Pán Bůh zaplať.

tks 2020 logo

V Konickém regionu proběhne tradiční Tříkrálová sbírka ve dnech 10. až 12. ledna 2020.

Sbírka bude zahájena Mší svatou s požehnáním koledníkům v pátek 10. ledna 2020 v 18:00 v Konickém farním kostele. Hlavním dnem koledy bude sobota 11. 1. 2020.

V roce 2020 je obecným účelem Tříkrálové sbírky:

Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Sbírka svou šíří a zaměřením je důkazem solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení odpovědnosti, nezávisle a pružně reagovat na potřeby lidí potřebných a lidí v nouzi.

29. 12. 2019, kostel sv. Jakuba, Velký Újezd. Podrobnosti na plakátu.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800