• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

ŘKF Konice bude mít od úterý 21. 9. nové tel.číslo, a to 605 493 581.
2021 09 10 exit
Výuka náboženství ve školním roce 2021/22 v Základní škole a gymnáziu města Konice bude zahájena ve středu 15. září dle rozvrhu výuky.

Letošní rok si připomínáme výročí 1100 let od úmrtí svaté Ludmily a k této příležitosti Arcidiecézní centrum pro rodinný život vytvořilo aktivitu prázdninového putování pro rodiny.

Informace na webu Arcidiecézního centra pro rodinný život

Plakáty:

2021 06 27 putovani ke sv ludmile info TN 2021 06 27 putovani ke sv ludmile mapa TN

Plakáty v tiskové kvalitě:

ico sm pdf Prázdninové putování k sv. Ludmile (7,8 MiB)

ico sm pdf Mapa k putování (4 MiB)

(Čteno v ohláškách o Slavnosti Nejsvětější Trojice.)


Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

2021 noc kostelu plakat

Program Noci kostelů v kostele Narození Panny Marie v Konici:

 • 17:00-17:45   Májová pobožnost
 • 18:00-18:15   Individuální prohlídka lodě kostela
  Sv. Josef - ochránce rodin - fotografie rodin naší farnosti
  Prohlídku kostela doplní krásným zvukem varhan Martin Burget
 • 18:30-19:00   Historie kostela Narození Panny Marie
  Mgr. Miroslav Novotný
 • 19:00-19:45   Pěvecké vystoupení - Schola Konice
 • 20:00-20:45   Individuální prohlídka krypty pod kostelem a věže kostela
 • Po celou dobu trvání programu bude v přízemí na faře:
  výstava o životě Sv. Ludmily a Arcibiskupa A. C. Stojana,
  prezentace Charity Konice, ochutnávka mešních vín a malé pohoštění

Čteno při bohoslužbách o 6. neděli velikonoční.


Buďme s pronásledovanými křesťany, zní před 6. nedělí velikonoční

Jen loni se počet křesťanů, kteří byli z náboženských důvodů zavražděni, zvýšil o 60 %. Připomenout si je můžeme třeba o 6. neděli velikonoční (letos 9. května), která je v katolické církvi věnována právě modlitbám za pronásledované křesťany.

ico sm pdf Naléhavý úmysl papeže Františka

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800