• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Bratři a sestry,

vzhledem k vážnosti situace na Ukrajině, kde konflikt trvá již sedm let a stále eskaluje, vyzývá Česká biskupská konference, abychom se my u nás připojili k modlitbám za zklidnění situace a mír v této zemi.

(LK ČBK č. j. 7/2021)

Na základě okružního listu kardinála Roberta Saraha, prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti (Prot. N. 296/20), připravila Liturgická komise ČBK překlad tří nových invokací do Loretánských litanií. Česká biskupská konference jejich české znění schválila na svém 125. zasedání 20. 1. 2021.

 • Za invokaci Matko církve se vloží invokace - Matko milosrdenství
 • Za invokaci Matko božské milosti se vloží invokace - Matko naděje
 • Za invokaci Útočiště hříšníků se vloží invokace - Útěcho migrujících

Mons. Martin David, předseda Liturgické komise ČBK

Za celý svět raněný touto pandemií

Tajemství Pána pokladů - křesťanský letní tábor pro děti 6 - 12 let. Podrobnosti jsou na plakátu níže.

Prosíme zájemce, aby se hlásili do poloviny května.

2021 05 02 tajemstvi pana pokladu TN

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce.

... možnosti získání daru plnomocných odpustků do 8. prosince 2021

Rok svatého Josefa

Čteno v ohláškách o 5. neděli postní.


cirkev.cz Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Čteno o bohoslužbách o 5. neděli postní.


ado logo Buďme nablízku nenarozeným i jejich rodičům: pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800