• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2021 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Učinil jsi měsíc k určování času... Přivádíš tmu, NOC se snese... Slunce vychází... Člověk vyjde za svou prací. více...

Žalm 104,19-23

noc kostelu 2020banner

Kostel Narození Panny Marie v Konici
 • 17:00 - 18:00   Mše svatá
 • 18:00 - 22:00   Individuální prohlídka lodě kostela
  • Prezentace fotografií ze života farnosti v kapli Bolestné Panny Marie.
  • Prohlídku kostela doplní krásným zvukem varhan naši varhaníci.
 • 18:00 - 22:00   Individuální prohlídka krypty pod kostelem (vstup ze dvora fary)
 • 18:00 - 20:00   Individuální prohlídka věže kostela
 • Pocelou dobu trvání programu bude v přízemí na faře (vstup ze dvora) výstava k jubilejnímu roku sv Jana Sarkandera a ochutnávka mešních vín.
 

 noc kostelu 2020banner jesenec

Kostel sv. Libora v Jesenci

 • 18:00 - 19:00   Mše svatá
 • 19:00 - 22:00   Individuální prohlídka lodě kostela
  • Ochutnávka mešních vín
  • Prezentace fotografií ze života farnosti

 

čteno při nedělních bohoslužbách o Slavnosti Nejsvětější Trojice


ico sm pdf Pastýřský list o. arcibiskupa Jana Graubnera na Slavnost Nejsvětější Trojice

Farní tábor Konice nabízí volná místa pro děti ve věku 6-11 let. Tábor se uskuteční 8. - 15. 8. 2020 na faře v Sobotíně. Cena tábora je 2000 Kč. Bližší informace a přihlášky u hlavního vedoucího Jiřího Burgeta, tel.: 732 649 575,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Den modliteb za pronásledované křesťany připadá na 6. neděli velikonoční. Otec arcibiskup Jan Graubner přípomíná ve svém pastýřském listu, abychom v modlitbách mysleli na pronásledované křesťany. Odkazuje se i na dopis národní ředitelky CSI ČS (české sekce organizace Mezinárodní křesťanská solidarita):

ico sm pdf Pastýřský list k 6. neděli velikonoční

ico sm pdf Dopis CSI ČS

Čtení o sv. Janu Sarkandrovi a k tomu modlitby jsou využívány ve farních kostelech při májových pobožnostech. Možno vytisknout a používat i v kaplích, nebo při „soukromých“ májových pobožnostech v domácnosti - zvláště vzhledem k aktuální epidemiologické situaci.

ico sm pdf Májová čtení v roce 2020 - Svatý Jan Sarkander (k 400. výročí jeho mučednické smrti)

Současná epidemie ochromila náš život, ale také upoutala naši pozornost, a tak si téměř nevšímáme mimořádného sucha a hrozící neúrody, píše arcibiskup Jan Graubner kněžím své arcidiecéze – a jejich prostřednictvím také všem věřícím – před dnešním svátkem sv. Marka.

„Naši předkové slavívali jarní prosebné dny s posty a procesím do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu. I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí sami na procházku a modlete se cestou,“ píše olomoucký arcibiskup kněžím a dodává: „K podobným soukromým vycházkám s modlitbou vyzvěte i své farníky.“

ico sm pdf Prosby za déšť - modlitby, písně, litanie (vhodné k tisku)

Prosby za déšť - modlitby, písně, litanie (online forma)

Drazí bratři a sestry,

blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.

Pravidla, která platí pro účastníky bohoslužeb:

(dle nařízení vlády z dne 24. 4.)

 • Bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob.
 • V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb.
 • Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
 • I kněz a asistence bude dodržovat svá pravidla
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
 • Po bohoslužbách bude třeba důkladné údržby a čistě kostela (desinfekce klik, lavic apod.) – Jistě se zapojí i dobrovolníci.
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, jak jsme zvyklí (chodbička, po mříž) pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech/sborech, který vyžaduje shromažďování lidí.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800