• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

2021 10 22 exit radost

Čteno při bohoslužbách v neděli 17. října

ico sm pdf Pastýřský list

Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Divadelní životopisné představení o sv. Zdislavě z Lemberka můžete shlédnout:

Laškov, sokolovna, 3. 10., 15:00

2021 10 divadlo pani z lemberka TN

ŘKF Konice bude mít od úterý 21. 9. nové tel.číslo, a to 605 493 581.
2021 09 10 exit

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800