• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Moravsko-Slezská křesťanská akademie, z. s. ve spolupráci s Katedrou systematické teologie CMTF UP a Arcibiskupstvím olomouckým (Centrum pro rodinu)

pořádá odborný seminář pro širokou veřejnost

 Vliv Istanbulské úmluvy na postavení žen a mužů a pojetí rodiny 

20. 6. 2018, v 17:00 - 19:00 hod., arcibiskupská kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

Program a další detaily - viz plakát:

ico sm pdf Vliv Istanbulské úmluvy... (4,5 MiB)

Do konce června 2018 má být potichoučku, bez jakékoliv informovanosti občanů nebo prostoru pro veřejnou debatu ratifikována oběma komorami Parlamentu ČR tzv. Istanbulská úmluva.

Dne 10. června 2018, na hrubé mši svaté v 10:45, přijme v kostele Narození Panny Marie v Konici devět dětí poprvé Ježíše Krista. Pojďme je doprovodit při jejich dalším kroku na cestě ke spáse ve společenství naší farní rodiny s naším Pánem Ježíšem Kristem ve středu.

prvni sv prijimani

Prožít slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, připadající letos na 8. června, jako den modliteb za posvěcení kněží mohou věřící ve farnostech olomoucké arcidiecéze. Svým listem, který se má v kostelích číst tuto neděli, je k tomu vyzval arcibiskup Jan Graubner. Kněze navíc vybídl, aby pro tuto příležitost připravili vhodný liturgický program.

ico sm pdf Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Letnicím 2018

(čteno při mši svaté v neděli 20. května 2018)

Benefiční koncert na opravu historických korouhví bude v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Kladkách dne 3. června v 19 hodin.

Plakát ke koncertu

ico sm pdf Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy

(čteno na závěr bohoslužeb v neděli 13. května 2018)

Neděle 13. května 2018, Svatý Hostýn

Plakát k pouti

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz