• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Pouť v Jesenci ke svatému Liborovi bude 29. července 2018.

Program:

 • 7:30 mše svatá (P. Milan Ryšánek)
 • 9:00 mše svatá (Mons. Josef Nuzík)
 • 10:30 mše svatá (Mons. Josef Nuzík)
 • 14:30 Litanie ke sv. Liborovi a svátostné požehnání

Plakát k pouti ke sv. Liborovi

Srdečně vás zvu, jménem farnosti Jaroměřice u Jevíčka, na NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ, které se uskuteční 13. 7. 2018 (v pátek večer) s úmyslem bojovat za neschválení Istanbulské úmluvy, která skrytou formou útočí na samotnou podstatu stvoření a zaváděním gender ideologie chce prosadit zničení přirozeného řádu hodnot, které ustanovil Bůh.

Vychází se ve 22:00 hod. od kostela Všech svatých z obce Jaroměřice a odtud po lesní cestě budeme vystupovat na kopec Kalvarii. Po cestě bychom se modlili křížovou cestu se zastávkami u jednotlivých zastavení. Po příchodu na vrchol ( cca za 1 hod.) bychom se pomodlili růženec a ve 24:00 prožili Mši svatou.

Vy, kteří přijedete auty, máte možnost zaparkovat na přilehlém parkovišti nedaleko kostela (cca 50 m - hned naproti poště).

Za farnost Veronika Staňková, tel. 608 058 661


Více informací na plakátu:

Plakát k nočnímu modlitebnímu procesí

14. 7. - 22. 7. 2018

 • Svatá Markéta, mučednice z 3. století nám dává příklad, že s Ďáblem se nevyjednává, ale vítězí nad ním křížem a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista.
 • Mohla mít moc a bohatství, kterému i dnes lidé dávají přednost, ale ona dala přednost Kristu.
 • Je pomocnicí mnohých skupin žen a proto ji prosme o pomoc a přitom hledejme nové aspekty jejího působení.

Pod záštitou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera
a bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského
Otevřená nejen všem lidem tří sousedních arcidiecézí a řeckokatolické eparchie

Více informací k pouti:

ico sm pdf Plakát k pouti se Sv. Markétou

 ado logo Informace na webu Arcidiecéze olomoucké

Moravsko-Slezská křesťanská akademie, z. s. ve spolupráci s Katedrou systematické teologie CMTF UP a Arcibiskupstvím olomouckým (Centrum pro rodinu)

pořádá odborný seminář pro širokou veřejnost

 Vliv Istanbulské úmluvy na postavení žen a mužů a pojetí rodiny 

20. 6. 2018, v 17:00 - 19:00 hod., arcibiskupská kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

Program a další detaily - viz plakát:

ico sm pdf Vliv Istanbulské úmluvy... (4,5 MiB)

Do konce června 2018 má být potichoučku, bez jakékoliv informovanosti občanů nebo prostoru pro veřejnou debatu ratifikována oběma komorami Parlamentu ČR tzv. Istanbulská úmluva.

Dne 10. června 2018, na hrubé mši svaté v 10:45, přijme v kostele Narození Panny Marie v Konici devět dětí poprvé Ježíše Krista. Pojďme je doprovodit při jejich dalším kroku na cestě ke spáse ve společenství naší farní rodiny s naším Pánem Ježíšem Kristem ve středu.

prvni sv prijimani

Prožít slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, připadající letos na 8. června, jako den modliteb za posvěcení kněží mohou věřící ve farnostech olomoucké arcidiecéze. Svým listem, který se má v kostelích číst tuto neděli, je k tomu vyzval arcibiskup Jan Graubner. Kněze navíc vybídl, aby pro tuto příležitost připravili vhodný liturgický program.

ico sm pdf Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Letnicím 2018

(čteno při mši svaté v neděli 20. května 2018)

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz