• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Vánoční bohoslužby ve farnostech konického děkanátu - viz rozpis

ico sm pdf Rozpis bohoslužeb

Možnost přijetí svátosti smíření před Vánocemi ve farnostech konického děkanátu - viz rozpis:

ico sm pdf Rozpis předvánočních zpovědí

Na první neděli adventní, která je začátkem nového liturgického roku, zasílá věřícím arcibiskup Jan Graubner pastýřský list. Zabývá se v něm duchovním životem rodiny a jejím misijním působením v nejbližším okolí.

ico sm pdf Pastýřský list otce arcibiskupa k Adventu 2018

Milí bratři a sestry v Kristu, náš Pán povolal k sobě dva svoje služebníky. U otce Josefa Maňáka v Místku jsem před 27 lety začínal jako jáhen a kaplan. Vzpomeňte na ně se mnou v modlitbě i vy, kteří jste je osobně neznali. o. Milan Ryšánek

ico sm pdf parte o. Josef Maňák

ico sm pdf parte o. Alois Pernička

 

Při příležitosti oslav 100 let novodobé české státnosti vydává kardinál Duka ke čtení při nedělních bohoslužbách 28. října 2018 pastýřský list:

ico sm pdf Pastýřský list: 100 let naší republiky

Dělejme běžné věci s misijní horlivostí, píše arcibiskup Jan Graubner v pastýřském listu.

ico sm pdf Pastýřský list olomouckého arcibiskupa Misijní měsíc 2018

(čteno při nedělnich bohoslužbách 21. října 2018)

Den Charity Konice proběhne ve čtvrtek 27. září na konickém náměstí, v MC Srdíčko (na zámku) a v Domě pokojného stáří v Bohuslavicích.

Více informací a program - viz plakát:

ico sm pdf Plakát ke Dni Charity Konice


Podzimní Humanitární sbírka proběhne ve dnech 24. a 25. října v prostorách Charity v Zahradní ulici v Konici. Sbíráme letní a zimní oblečení, lůžkoviny a boty.

Více informací - viz plakát:

ico sm pdf Plakát k humanitární sbírce

Své životní jubileum 70 let oslaví otec arcibiskup Jan v sobotu 1. září 2018.

Pozvání a další informace jsou na plakátu:

Plakát k oslavě otce arcibiskupa Jana

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz