• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

 Čteno při bohoslužbách 12. neděli v mezidobí.

ico sm pdf Pastýřský list

Mše svatá u příležitosti výročí posvěcení katedrály sv. Václava s poděkováním otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi za dlouholetou službu bude 30. června 2022 v 17 h v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Viz plakát:

ico sm pdf Rozloučení s o. arcibiskupem

2022 noc kostelu

Ve farním kostele v Konici začneme v 18:00, na programu je prohlídka kostela, která bude doplněna zpěvem našeho sboru a scholy a hrou na varhany, můžete se také dozvědět více o historii chrámu a ochutnat z nabídky mešních vín… Jako v minulosti bude možné i letos navštívit věž kostela a kryptu.

Program Noci kostelů ve farním kostele Narození Panny Marie v Konici:

18:00 - ­20:00

Individuální prohlídka věže kostela

18:00 - 22:00

Individuální prohlídka lodě kostela

18:00 - 22:00

Individuální prohlídka krypty pod kostelem (vstup ze dvora fary)

18:00 - 18:30

Pěvecké vystoupení chrámového sboru Konice

18:30 - 19:00

Historie kostela Narození Panny Marie (Mgr. Miroslav Novotný)

19:00 - 19:30

Pěvecké vystoupení kytarové scholy Konice

19:30 - 22:00

Prohlídka kostela za doprovodu varhan

Čteno v ohláškách při bohoslužbách v neděli 22. května.

Více informací na plakátu:

2022 05 pozvanka CSM HK TN

Dne 21. května v 10:30. Další info na plakátu:

2022 05 pout sv libor TN

2022 05 poute p maria suchdol jednov TN
2022 05 krakovec fatima 22 TN
2022 05 exit rozlucka pred prazdninami TN

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800