• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Centrum pro katechezi při Arcibiskupství olomouckém zve na kurzy. Více info na https://www.katechetiolomouc.cz/ , popř. na plakátu:

Plakát - KatechetiOlomouc.cz

Matice svatokopecká spolu s Maticí svatohostýnskou a velehradskou zve zájemce na

Pěší pouť po cyrilo-metodějské poutní stezce ze Svatého Kopečku přes Svatý Hostýn na Velehrad „Moravská Compostela“

která se uskuteční v termínu

30. 6. – 4. 7. 2023

Více informací - viz plakát:

ico sm pdf Pouť "Moravská Compostela"

Otec Josef Hladiš od roku 1977 sloužil i ve farnostech Skřípov, Šubířov, Brodek a Suchdol.

Zemřel 14. května 2023, rozloučení proběhne 22. května 2023, v 15 h., v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

Více podrobností - viz oznámení:

ico sm pdf Parte - P. Josef Hladiš SJ

Pro podporu dostavby kláštera řádu Bosých karmelitek v Drastech.

6. června 2023, Bazilika sv. Markéty, Praha - Břevnov

https://karmeldrasty.eu/

Více info ke koncertu - viz plakát:

Plakát - benefiční koncert Hradišťan na podporu dostavby kláštera v Drastech

Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc vyhlašuje kurz pro nemocniční kaplany:

2023 05 upol kurz nemocnicni kaplan

Sobota 20. května 2023 v 18 hodin, Kostel Nanebevstoupení Páně ve Skřípově.

Více informací - viz plakát:

ico sm pdf Hodový koncert Skřípov

2023 05 pout vlci doupe TN

Více informací - celý plakát (klik na obrázek)

Blíží se 6. neděle velikonoční (14.5.), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.


Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně vykonávat, hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a stát

Více - viz celý list:

ico sm pdf List k 6. neděli velikonoční

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800