• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

Pro podrobnější info => klik na obrázek:

2022 07 pout jesenec web TN

Drazí přátelé, když jsem před 30 lety přijímal úřad olomouckého arcibiskupa, řekl jsem tehdy v nástupní homilii:

Slavíme mši svatou za církev, za místní církev této diecéze, která dostala nového biskupa. My nejen prosíme za církev, my ji prožíváme. Shromážděni v této starobylé katedrále zakoušíme radost společenství bratří a sester spojených v Ježíšově jménu. V srdci mi znějí slova svatého Petra: „Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví“; nebo Pavla: „Jste Boží chrám a bydlí ve vás Boží duch“; nebo svatého Jana ve Zjevení: „Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovou... a ukázal mi svaté město... jak sestupuje z nebe od Boha a září Boží vznešeností.“ Zažívat radost z církve znamená zažívat radost z Boha přítomného v církvi, v našem společenství, v nás samých.

 Čteno při bohoslužbách 12. neděli v mezidobí.

ico sm pdf Pastýřský list

Mše svatá u příležitosti výročí posvěcení katedrály sv. Václava s poděkováním otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi za dlouholetou službu bude 30. června 2022 v 17 h v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Viz plakát:

ico sm pdf Rozloučení s o. arcibiskupem

2022 noc kostelu

Ve farním kostele v Konici začneme v 18:00, na programu je prohlídka kostela, která bude doplněna zpěvem našeho sboru a scholy a hrou na varhany, můžete se také dozvědět více o historii chrámu a ochutnat z nabídky mešních vín… Jako v minulosti bude možné i letos navštívit věž kostela a kryptu.

Program Noci kostelů ve farním kostele Narození Panny Marie v Konici:

18:00 - ­20:00

Individuální prohlídka věže kostela

18:00 - 22:00

Individuální prohlídka lodě kostela

18:00 - 22:00

Individuální prohlídka krypty pod kostelem (vstup ze dvora fary)

18:00 - 18:30

Pěvecké vystoupení chrámového sboru Konice

18:30 - 19:00

Historie kostela Narození Panny Marie (Mgr. Miroslav Novotný)

19:00 - 19:30

Pěvecké vystoupení kytarové scholy Konice

19:30 - 22:00

Prohlídka kostela za doprovodu varhan

Čteno v ohláškách při bohoslužbách v neděli 22. května.

Více informací na plakátu:

2022 05 pozvanka CSM HK TN

Dne 21. května v 10:30. Další info na plakátu:

2022 05 pout sv libor TN

2022 05 poute p maria suchdol jednov TN

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800