• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Stalo se

Letos jsme zamířili na Slovensko pod Tatry. Vyrazili jsme z Konice po poledni v neděli 18. srpna a do večera jsme dorazili do místa ubytování v Popradu.

V pondělí jsme navštívili hrad ve Starej Ľubovni a poté jsme se vypravili do vesnice Litmanová, přesněji řečeno na poutní místo na Hore Zvir nad vesnicí, kde v devadesátých letech docházelo ke zjevení Panny Marie. Otec Milan tam pro nás sloužil mši svatou. Při cestě zpět do Popradu jsme se vykoupali v termálním koupališti ve Vyšných Ružbachách.

V úterý byla ráno jako první na programu mše svatá v popradském kostele Panny Marie Sedmibolestné. Po mši jsme zamířili na Spišský hrad a poté k nedaleké Spišské Kapitule s románsko-gotickou katedrálou sv. Martina. Obě památky jsou zapsány na seznamu světového dědictví Unesco. Zbytek dne před návratem do Popradu jsme strávili ve starobylé Levoči.

Ve středu nás čekal další unikát, tentokrát přírodní, zapsaný na seznamu Unesco: Dobšinská ľadová jaskyňa. Poté jsme se vydali již směrem k naší domovině, ale ještě nás čekaly lázně Rajecké Teplice, kde jsme se opět smočili v termální vodě a poté se přesunuli do nedaleké obce Rajecká Lesná, kde místní farnost spravuje unikátní vyřezávaný pohyblivý betlém. Po prohlídce betléma pro nás v místní bazilice Narození Přeblahoslavené Panny Marie otec Milan sloužil mši svatou a poté jsme pokračovali v cestě domů. Do Konice jsme dorazili ucestovaní, ale spokojení v 21 hodin.


fofo ico Fotografie z farního zájezdu 2019

ico sm pdf Poděkování (s výsledky) za Postní almužnu 2019

Ve volbách do pastorační rady farností Konice, Skřípov bylo 5 kandidárů. Z 240 vydaných volebních lístků se vrátilo 132, z toho 130 platných. Sčítání hlasů proběhlo 3. března 2019.

Do nové pastorační rady byli zvoleni: Procházka Jaroslav ml., Jaromír Dedek a Hana Sedláková.

Dvěma dalším, kteří byli na kandidátce děkuji za ochotu účastnit se voleb do PR. A děkuji jim taky za jakoukoliv činnost, kterou vykonávali jistě i nadále budou vykonávat pro farnost i mimo službu v PR.

Do pastorační rady jsou jmenovaní (ať již z funkce či volení): Koutný Rostislav, Bílá Jitka, Jaroslav Procházka st., Burgetová Anna, Navrátil Marek, Vogl Jan st., Novotný Miroslav, Jana Jelínková, Eva Procházková, Karel Podhorný, Procházka Jaroslav ml., Dedek Jaromír, Sedláková Hana.

Za Skřípov: Zapletal Petr, Všetička Josef

Do ekonomické rady jsou jmenovaní: Rostislav Koutný, Bílá Jitka, Zdeněk Jedlička, Podhorná Miroslava. Další člen ER bude zvolen PR ze svého středu.

aktualizace: 11. 3. 2019 byl za PR do ER zvolen Karel Podhorný.

Za Skřípov: Růžičková Dana

Tříkrálová sbírka Charity Konice proběhla 5. ledna 2019.

Celkový výsledek sbírky je 575 843 Kč.

Podrobné informace, všetně srovnání s předchozími roky, jsou v přiloženém souboru:

ico sm pdf Výsledek Tříkrálové sbírky Charity Konice 2019

Charita Konice děkuje všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli nejen darem,
ale i pomocí při organizaci a vlastní koledě. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.


Děkujeme farníkům a v neposlední řadě všem dobrovolníkům-koledníkům, kteří v zimní nepohodě vyšli do ulic a rozdávali radost a požehnání. Velmi si veškeré pomoci vážíme a děkujeme. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Letošní sbírka dopadla v konickém regionu výborně organizačně i svým výsledkem. Jako každý rok bude významným zdrojem naší činnosti, tj. pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou nebo neumějí. Vždyť i Kristus vyzýval k pomoci těm nejmenším a nejubožejším.

Tak jako v loňském roce, kdy jsme ze sbírky podpořili zejména terénní pečovatelskou službu a domácí zdravotní a hospicovou službu, plánujeme i v letošním roce podpořit služby a pomoc nejpotřebnějším. Již nyní se rozjednává přímá pomoc další rodině po požáru domu a podpora domácí hospicové péče. Budeme-li úspěšní, použijeme větší část výnosu také jako finanční spoluúčast v domově pro seniory. Bez Tříkrálové sbírky a její podpory bychom nic z toho realizovat nemohli.

Marek Navrátil, ředitel Charity Konice
Naděžda Páleníková, koordinátorka sbírky
Svatava Grulichová, koordinátorka sbírky

Farní zájezd do Jižních Čech proběhl od 19. do 22. srpna. Odjezd byl v neděli po poledni z konického autobusového nádraží, v podvečer jsme byli na místě ubytování - v jihočeském Velešíně.

Program:

 • Pondělí
  • Otec Milan sloužil mši svatou v krásném barokním poutním kostele Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě u Nových Hradů. Po mši jsme si ještě vyslechli slovo sestry z řádu Rodiny Panny Marie, který působí na Dobré Vodě a v Nových Hradech.
  • Navštívili jsme hrad v Nových Hradech.
  • Prohlédli jsme si město Nové Hrady a přírodní park Terčino údolí.
 • Úterý
  • Odjezd do Českého Krumlova, v 9 h jsme měli mši svatou ve starobylém gotickém kostele sv. Víta.
  • Poté proběhla prohlídka zámku a města.
  • Odpoledne, po návratu do Velešína, jsme se osvěžili na místním koupališti.
 • Středa
  • Den našeho návratu. Před odjezdem jsme slavili mši svatou v kostele sv. Václava ve Velešíně. S otcem Milanem mši koncelebroval správce velešínské farnosti.
  • Cesta domů vedla přes Rakousko, kde jsme navštívili klášter v Melku - barokní perlu na Dunaji.
  • Do Konice jsme dorazili ve 20 h.

fofo ico Fotografie z farního zájezdu 2018

Dne 10. června 2018 přijalo v konickém kostele Narození Panny Marie devět dětí poprvé Ježíše Krista.

fofo ico Fotografie z Prvního svatého přijímání 2018

Slavnost Těla a Krve Páně jsme letos v naší farnosti slavili 3. června 2018.

fofo ico Fotografie z Božího Těla 2018

Významnou součástí slavení mše svaté, ale i při jiných náboženských obřadech, je čtení Božího slova. Tuto službu může vykonávat jak lektor z řad duchovenstva, tak také někdo z laiků. Služba lektora Božího slova vyžaduje určitou interpretační schopnost a dovednost při práci s textem, proto je v Arcibiskupství olomouckém podpoře lektorů a jejich přípravě věnována pozornost.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800