• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Tříkrálová sbírka Charity Konice proběhla 5. ledna 2019.

Celkový výsledek sbírky je 575 843 Kč.

Podrobné informace, všetně srovnání s předchozími roky, jsou v přiloženém souboru:

ico sm pdf Výsledek Tříkrálové sbírky Charity Konice 2019

Charita Konice děkuje všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli nejen darem,
ale i pomocí při organizaci a vlastní koledě. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.


Děkujeme farníkům a v neposlední řadě všem dobrovolníkům-koledníkům, kteří v zimní nepohodě vyšli do ulic a rozdávali radost a požehnání. Velmi si veškeré pomoci vážíme a děkujeme. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Letošní sbírka dopadla v konickém regionu výborně organizačně i svým výsledkem. Jako každý rok bude významným zdrojem naší činnosti, tj. pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou nebo neumějí. Vždyť i Kristus vyzýval k pomoci těm nejmenším a nejubožejším.

Tak jako v loňském roce, kdy jsme ze sbírky podpořili zejména terénní pečovatelskou službu a domácí zdravotní a hospicovou službu, plánujeme i v letošním roce podpořit služby a pomoc nejpotřebnějším. Již nyní se rozjednává přímá pomoc další rodině po požáru domu a podpora domácí hospicové péče. Budeme-li úspěšní, použijeme větší část výnosu také jako finanční spoluúčast v domově pro seniory. Bez Tříkrálové sbírky a její podpory bychom nic z toho realizovat nemohli.

Marek Navrátil, ředitel Charity Konice
Naděžda Páleníková, koordinátorka sbírky
Svatava Grulichová, koordinátorka sbírky

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz