• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

Ve volbách do pastorační rady farností Konice, Skřípov bylo 5 kandidárů. Z 240 vydaných volebních lístků se vrátilo 132, z toho 130 platných. Sčítání hlasů proběhlo 3. března 2019.

Do nové pastorační rady byli zvoleni: Procházka Jaroslav ml., Jaromír Dedek a Hana Sedláková.

Dvěma dalším, kteří byli na kandidátce děkuji za ochotu účastnit se voleb do PR. A děkuji jim taky za jakoukoliv činnost, kterou vykonávali jistě i nadále budou vykonávat pro farnost i mimo službu v PR.

Do pastorační rady jsou jmenovaní (ať již z funkce či volení): Koutný Rostislav, Bílá Jitka, Jaroslav Procházka st., Burgetová Anna, Navrátil Marek, Vogl Jan st., Novotný Miroslav, Jana Jelínková, Eva Procházková, Karel Podhorný, Procházka Jaroslav ml., Dedek Jaromír, Sedláková Hana.

Za Skřípov: Zapletal Petr, Všetička Josef

Do ekonomické rady jsou jmenovaní: Rostislav Koutný, Bílá Jitka, Zdeněk Jedlička, Podhorná Miroslava. Další člen ER bude zvolen PR ze svého středu.

aktualizace: 11. 3. 2019 byl za PR do ER zvolen Karel Podhorný.

Za Skřípov: Růžičková Dana

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz