• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

Stalo se

Dne 23. září 2017 udělil arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner v kostele Narození Panny Marie v Konici 19 biřmovancům svátost biřmování.

fofo ico Fotografie z biřmování 2017

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz