• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Aktivity

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

pouť v Konici (16. 6.)

Mše svaté: 7:45 a 10:45, svátostné požehnání: 14:30.

V 10:45 slouží mši sv. pomocný biskup Mons. Antonín Basler.


cpr kana logo v červnu 2019
 • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude v Konici na faře v pátek 7. června po ranní mši svaté a adoraci.
 • Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 3., 10., 17. a 24. června v 9.15 hodin ve Společenském domě v Ochozi, v pondělí 3., 10., 17. a 24. června v 19 hodin v Konici na faře a ve středu 5., 12., a 26. června v 7.45 hodin také v Konici na faře. V MC Srdíčko v konickém zámku bude setkání k modlitbě matek ve čtvrtek 20. června od 8 hodin.
 • Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 26. června v 18 hodin.
 • Společenství manželů - setkání v Konici na faře v pátek 14. června v 18 hod.
 • Triduum Modliteb matek bude ve dnech 28. – 30. června.

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


VY JSTE MOJI PŘÁTELÉ - Námět na prožití postní doby v roce 2019 (nejen) pro děti. Více viz v březnovém zpravodaji.


cpr kana logo v březnu 2019

 • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na konické faře v pátek 1. března po ranní mši svaté a adoraci.
 • Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 4., 11. a 25. března v 9.15 hodin ve Společenském domě v Ochozi; 4., 11., 18. a 25. března v 16.15 hodin na faře v Konici; ve středu 6., 13., 20. a 27. března v 7.45 hodin na faře v Konici. V Mateřském centru Srdíčko bude modlitba matek ve čtvrtek 21. března od 8 hodin.
 • Senioři v modlitebním společenství v Ochozi budou mít setkání ve středu 6., 13., 20. a 27. února v 9 hodin ve Společenském domě.
 • V pátek 8. a 22. března od 16 hodin bude pro děti na faře v Konici Spolčátko.
 • Na začátku postní doby, v sobotu 9. března – od 9 hodin, jste srdečně zváni na postní duchovní obnovu pro dospělé. Přednášky budou na faře, zbývající část programu (výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, svátost smíření, pobožnost křížové cesty a mše svatá) se uskuteční v konickém kostele. Vedení obnovy se ujal P. Roman Vlk z Laškova.
 • Společenství manželů bude mít na konické faře setkání v pátek 22. března od 18 hodin.
 • Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 27. března v 17 hodin.

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


Volby do pastorační rady farnosti

Blíží se volby do pastorační rady, po uplynulém čtyřletém funkčním období.

Pastorační rada se skládá z členů, kteří jsou automaticky součástí rady: duchovní ve farnosti, zástupci jednotlivých společenství (Charita, Centrum pro rodinu, společenství mládeže, schola, sbor…); dále jsou přímo jmenovaní farářem a nakonec volení farností.

Nejprve je třeba navrhnout, koho by farníci, chtěli mít v pastorační radě. S navržených se vytvoří kandidátka k volbám.

U nás budou volby probíhat takto:

 • 27. ledna až 3 února: podání návrhů kandidátů,
 • 10. února – zveřejnění navržených
 • 10. až 14. února – vyjádření se navržených, k přijetí služby, pokud budou zvoleni do PR,
 • 17. února: rozdání volebních lístků.
 • 24. února 3. března – volby – odevzdání vyplněných volebních lístků v kostele do „volebních uren“
 • V neděli 24. února 3. března odpoledne bude hned sčítání hlasů „volební komisí“

Volit můře farník od 15 let; navržen a volen může být farník od 18 let.

Volby do pastorační rady mají společnou kandidátku farností Konice a Skřípov.

(Příprava voleb a volby do pastorační rady farnosti Jesenec proběhnou ve stejných termínech jako v Konici.)


cpr kana logo v únoru 2019

 • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na konické faře v pátek 1. února po ranní mši svaté a adoraci.
 • Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 4., 11. a 25. února v 9.15 hodin ve Společenském domě v Ochozi; 4., 11., 18. a 25. února v 16.15 hodin na faře v Konici; ve středu 6., 13., 20. a 27. února v 7.45 hodin na faře v Konici. V Mateřském centru Srdíčko bude modlitba matek ve čvrtek 21. února od 8 hodin.
 • Senioři v modlitebním společenství v Ochozi budou mít setkání ve středu 6., 13., 20. a 27. února v 9 hodin ve Společenském domě.
 • Společenství manželů bude mít na konické faře setkání v pátek 9. února od 18 hodin.
 • Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 27. února v 17 hodin.

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


FARNÍ PLES – 26. 1. 2019 – kulturní dům Jesenec


cpr kana logo v lednu 2019

 • Společné modlitby maminek za děti budou ve středu 2., 9., 16., 23. a 30. ledna v 7.45 hodin na faře v Konici; v pondělí 7., 21. a 28. ledna v 9.15 hodin ve Společenském domě v Ochozi, v pondělí 7., 14., 21. a 28. ledna v 16.15 hodin na faře v Konici. Ve čtvrtek 17. ledna od 8 hodin budou modlitby matek v Mateřském centru Srdíčko v konickém zámku.
 • Senioři v Ochozi se sejdou ke společné modlitbě i posezení ve společenském domě ve středu 2., 9., 16., 23. a 30. ledna v 9 hodin.
 • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 4. ledna po ranní mši svaté a adoraci, přibližně v 9 hodin.
 • Manželské setkání bude v Konici na faře v pátek 11. ledna 18. ledna v 18 hodin.
 • Ve středu 23. ledna bude v 17 hod. v kostele v Konici mše svatá pro děti.

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


VÁNOČNÍ KONCERT - 26. 12. 2018 v 17:00 hod. v chrámu Narození Panny Marie v Konici.

vanocni koncert konice 2018

VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ - 30. 12. 2018 v chrámu Narození Panny Marie v Konici, hraje mládež ze Spolča Beta

vanocni predstaveni 2018 12 31 small


Adventní příprava pro děti i dospělé - ROSU DEJTE, NEBESA, SHŮRY

Více informací k adventní přípravě je v prosincovém čísle farního zpravodaje.


cpr kana logo v listopadu 2018

 • Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 3. a 10. prosince v 9.15 hodin ve Společenském domě v Ochozi a také večer 3. prosince v 18 hodin na faře v Konici, ve středu 5., 12. a 19. prosince v 7.45 na faře v Konici.
 • Modlitební setkání seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude ve středu 5. a 12. prosince od 9 hodin.
 • Společenství seniorů KLAS bude mít setkání v Konici na faře v pátek 7. prosince po ranní mši svaté a adoraci.
 • V neděli 30. prosince o svátku Svaté Rodiny bude pro vás připravena premiéra vánoční scénky Vánoční dar v provedení spolča BETA. Všichni farníci, jste srdečně zváni!

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


"Dušičkové" pobožnosti na hřbitovech

 • Čtvrtek 1. listopadu: Jesenec – 18:00 hodin mše svatá a po ní pobožnost na hřbitově
 • Sobota 3. listopadu: Skřípov - 17:00 hodin mše svatá a po ní pobožnost na hřbitově
 • Neděle 4. listopadu: Konice - 14:00 hodin (sraz u kříže u horní brány)

Hřbitov v Konici bude v „dušičkovém týdnu“ od 1. do 8. 11. otevřen od 7:00 do 21:00 hod.

Další informace k "Dušičkám" (také o možnosti získání dušičkových odpustků) - jsou v listopadovém vydání farního zpravodaje.

fofo ico Fotografie z konické dušičkové pobožnosti 2018


cpr kana logo v listopadu 2018

 • Maminky se setkají k modlitbě za své děti v Konici na faře v pondělí 5., 19. a 26. listopadu ve Společenském domě v Ochozi, v pondělí 5., 12., 19. a 26. listopadu v Konici na faře v 18 hodin a ve středu 7., 14., 21. a 28. listopadu v 7.45 hodin také v Konici na faře. V Mateřském centru Srdíčko v konickém zámku budou modlitby matek ve čtvrtek 15. listopadu od 8 hodin.
 • Senioři v Ochozi budou mít setkání k modlitbě růžence a krátkému společnému posezení ve Společenském domě ve středu 7., 14., 21. a 28. listopadu od 9 hodin.
 • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 9. listopadu po ranní mši svaté.
 • Setkání manželů bude v Konici na faře v pátek 16. listopadu v 18 hodin.
 • Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 28. listopadu v 17 hodin.

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


cpr kana logo v říjnu 2018

 • Maminky se setkají k modlitbě za své děti v Konici na faře ve středu 3., 10., 17., 24. a 31. října v 7:45 hodin, v pondělí 8., 15., 22. a 29. října ve Společenském domě v Ochozi v 9:15 hodin a ve stejných dnech také na faře v Konici v 19 hodin. V Mateřském centru Srdíčko budou modlitby matek ve čtvrtek 18. října od 8 hodin.
 • Senioři v Ochozi budou mít setkání k modlitbě růžence a krátkému společnému posezení ve Společenském domě ve středu 3., 10., 17., 24. a 31. října od 9 hodin.
 • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 5. října po ranní mši svaté a adoraci (přibližně v 9 hodin).
 • Setkání manželů bude v Konici na faře v pátek 19. října v 18 hodin.
 • Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 24. října v 18 hodin.

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


cpr kana logo v červenci 2018

 • Setkávání k modlitbám matek bude probíhat v prázdninovém režimu podle domluvy mezi maminkami v jednotlivých skupinkách.
 • Setkání modlitebního společenství seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude ve středu 4. července v 9 hodin. Setkání v dalších prázdninových týdnech se uskuteční podle domluvy.
 • Společenství seniorů KLAS bude mít setkání v Konici na faře v pátek 13. července a 3. srpna v obvyklém čase – v červenci po ranní mši svaté a v srpnu po mši svaté a prvopáteční adoraci

Pouť děkanátu Konice, Svitavy za obnovu rodin a kněžská povolání

 • sobota 14. července v 15:00 – Dóm sv. Václava v Olomouci
 • Mši svatou bude sloužit biskup Mons. Antonín Basler

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ - PRO TY, KDO POTŘEBUJÍ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ, 21 - 27. 7. 2018

Poutníci do Slavkovic budou v Konici z úterý 24. 7. na středu 25. 7. Zájemci o ubytování poutníků se už mohou hlásit, formuláře budou v kostele. Ve středu bude v Konici ráno mše sv., čas bude upřesněn podle potřeb poutníků.

Informace o Pouti k Božímu milosrdenství najdete na stránkách www.pout.cz.

ico sm pdf Plakát k pouti


25. července projde naší farností pěší pouť farníků z Moravičan u Loštic do Křtin.

Pouť organizují otcové vincentini z Misijní společnosti sv. Vincence z Pauli, kteří v Konici vedli lidové misie v roce 2008. Mají domluvenu zastávku v Ochozi, protože obě obce spojuje osoba F. Kruše, odbojáře, který byl v Ochozi zastřelen za II. Světové války. Součástí jejich zastávky bude přednáška a doprovázející kněz bude v kapli sv. Václava po jejím skončení sloužit mši svatou.


Více v "letním" farním zpravodaji.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800