Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

Aktivity

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


FARNÍ PLES – 26. 1. 2019 – kulturní dům Jesenec


cpr kana logo v lednu 2019

 • Společné modlitby maminek za děti budou ve středu 2., 9., 16., 23. a 30. ledna v 7.45 hodin na faře v Konici; v pondělí 7., 21. a 28. ledna v 9.15 hodin ve Společenském domě v Ochozi, v pondělí 7., 14., 21. a 28. ledna v 16.15 hodin na faře v Konici. Ve čtvrtek 17. ledna od 8 hodin budou modlitby matek v Mateřském centru Srdíčko v konickém zámku.
 • Senioři v Ochozi se sejdou ke společné modlitbě i posezení ve společenském domě ve středu 2., 9., 16., 23. a 30. ledna v 9 hodin.
 • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 4. ledna po ranní mši svaté a adoraci, přibližně v 9 hodin.
 • Manželské setkání bude v Konici na faře v pátek 11. ledna 18. ledna v 18 hodin.
 • Ve středu 23. ledna bude v 17 hod. v kostele v Konici mše svatá pro děti.

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


VÁNOČNÍ KONCERT - 26. 12. 2018 v 17:00 hod. v chrámu Narození Panny Marie v Konici.

vanocni koncert konice 2018

VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ - 30. 12. 2018 v chrámu Narození Panny Marie v Konici, hraje mládež ze Spolča Beta

vanocni predstaveni 2018 12 31 small


Adventní příprava pro děti i dospělé - ROSU DEJTE, NEBESA, SHŮRY

Více informací k adventní přípravě je v prosincovém čísle farního zpravodaje.


cpr kana logo v listopadu 2018

 • Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 3. a 10. prosince v 9.15 hodin ve Společenském domě v Ochozi a také večer 3. prosince v 18 hodin na faře v Konici, ve středu 5., 12. a 19. prosince v 7.45 na faře v Konici.
 • Modlitební setkání seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude ve středu 5. a 12. prosince od 9 hodin.
 • Společenství seniorů KLAS bude mít setkání v Konici na faře v pátek 7. prosince po ranní mši svaté a adoraci.
 • V neděli 30. prosince o svátku Svaté Rodiny bude pro vás připravena premiéra vánoční scénky Vánoční dar v provedení spolča BETA. Všichni farníci, jste srdečně zváni!

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


"Dušičkové" pobožnosti na hřbitovech

 • Čtvrtek 1. listopadu: Jesenec – 18:00 hodin mše svatá a po ní pobožnost na hřbitově
 • Sobota 3. listopadu: Skřípov - 17:00 hodin mše svatá a po ní pobožnost na hřbitově
 • Neděle 4. listopadu: Konice - 14:00 hodin (sraz u kříže u horní brány)

Hřbitov v Konici bude v „dušičkovém týdnu“ od 1. do 8. 11. otevřen od 7:00 do 21:00 hod.

Další informace k "Dušičkám" (také o možnosti získání dušičkových odpustků) - jsou v listopadovém vydání farního zpravodaje.

fofo ico Fotografie z konické dušičkové pobožnosti 2018


cpr kana logo v listopadu 2018

 • Maminky se setkají k modlitbě za své děti v Konici na faře v pondělí 5., 19. a 26. listopadu ve Společenském domě v Ochozi, v pondělí 5., 12., 19. a 26. listopadu v Konici na faře v 18 hodin a ve středu 7., 14., 21. a 28. listopadu v 7.45 hodin také v Konici na faře. V Mateřském centru Srdíčko v konickém zámku budou modlitby matek ve čtvrtek 15. listopadu od 8 hodin.
 • Senioři v Ochozi budou mít setkání k modlitbě růžence a krátkému společnému posezení ve Společenském domě ve středu 7., 14., 21. a 28. listopadu od 9 hodin.
 • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 9. listopadu po ranní mši svaté.
 • Setkání manželů bude v Konici na faře v pátek 16. listopadu v 18 hodin.
 • Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 28. listopadu v 17 hodin.

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


cpr kana logo v říjnu 2018

 • Maminky se setkají k modlitbě za své děti v Konici na faře ve středu 3., 10., 17., 24. a 31. října v 7:45 hodin, v pondělí 8., 15., 22. a 29. října ve Společenském domě v Ochozi v 9:15 hodin a ve stejných dnech také na faře v Konici v 19 hodin. V Mateřském centru Srdíčko budou modlitby matek ve čtvrtek 18. října od 8 hodin.
 • Senioři v Ochozi budou mít setkání k modlitbě růžence a krátkému společnému posezení ve Společenském domě ve středu 3., 10., 17., 24. a 31. října od 9 hodin.
 • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 5. října po ranní mši svaté a adoraci (přibližně v 9 hodin).
 • Setkání manželů bude v Konici na faře v pátek 19. října v 18 hodin.
 • Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 24. října v 18 hodin.

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


cpr kana logo v červenci 2018

 • Setkávání k modlitbám matek bude probíhat v prázdninovém režimu podle domluvy mezi maminkami v jednotlivých skupinkách.
 • Setkání modlitebního společenství seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude ve středu 4. července v 9 hodin. Setkání v dalších prázdninových týdnech se uskuteční podle domluvy.
 • Společenství seniorů KLAS bude mít setkání v Konici na faře v pátek 13. července a 3. srpna v obvyklém čase – v červenci po ranní mši svaté a v srpnu po mši svaté a prvopáteční adoraci

Pouť děkanátu Konice, Svitavy za obnovu rodin a kněžská povolání

 • sobota 14. července v 15:00 – Dóm sv. Václava v Olomouci
 • Mši svatou bude sloužit biskup Mons. Antonín Basler

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ - PRO TY, KDO POTŘEBUJÍ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ, 21 - 27. 7. 2018

Poutníci do Slavkovic budou v Konici z úterý 24. 7. na středu 25. 7. Zájemci o ubytování poutníků se už mohou hlásit, formuláře budou v kostele. Ve středu bude v Konici ráno mše sv., čas bude upřesněn podle potřeb poutníků.

Informace o Pouti k Božímu milosrdenství najdete na stránkách www.pout.cz.

ico sm pdf Plakát k pouti


25. července projde naší farností pěší pouť farníků z Moravičan u Loštic do Křtin.

Pouť organizují otcové vincentini z Misijní společnosti sv. Vincence z Pauli, kteří v Konici vedli lidové misie v roce 2008. Mají domluvenu zastávku v Ochozi, protože obě obce spojuje osoba F. Kruše, odbojáře, který byl v Ochozi zastřelen za II. Světové války. Součástí jejich zastávky bude přednáška a doprovázející kněz bude v kapli sv. Václava po jejím skončení sloužit mši svatou.


Více v "letním" farním zpravodaji.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz