Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

pouť v Konici (16. 6.)

Mše svaté: 7:45 a 10:45, svátostné požehnání: 14:30.

V 10:45 slouží mši sv. pomocný biskup Mons. Antonín Basler.


cpr kana logo v červnu 2019
  • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude v Konici na faře v pátek 7. června po ranní mši svaté a adoraci.
  • Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 3., 10., 17. a 24. června v 9.15 hodin ve Společenském domě v Ochozi, v pondělí 3., 10., 17. a 24. června v 19 hodin v Konici na faře a ve středu 5., 12., a 26. června v 7.45 hodin také v Konici na faře. V MC Srdíčko v konickém zámku bude setkání k modlitbě matek ve čtvrtek 20. června od 8 hodin.
  • Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 26. června v 18 hodin.
  • Společenství manželů - setkání v Konici na faře v pátek 14. června v 18 hod.
  • Triduum Modliteb matek bude ve dnech 28. – 30. června.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz