Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


cpr kana logo v květnu 2018

  • Maminky se budou společně modlit za své děti ve středu 2., 9., 23. a 30. května v 7:45 hodin na faře v Konici, v pondělí 7., 21. a 28. května v 9:15 hodin ve Společenském domě v Ochozi a v úterý 15. května od 8 hodin v MC Srdíčko v zámku v Konici.
  • Setkání seniorů ve společenství KLAS na konické faře bude po ranní mši svaté a adoraci v pátek 4. května.
  • Ve středu 23. května bude v kostele v Konici májová pobožnost od 17.30 hodin, po ní bude následovat mše svatá pro děti.
  • V pátek 25. května v 17.30 hodin bude setkání společenství manželů v Konici na faře.

Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi

se koná v sobotu 5. května 2018 v olomoucké ka­tedrále. V 10:00 hodin začíná pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým diecezánům. Z naší farnosti převezmou toto ocenění manželé Emilie a Antonín Burgetovi za jejich dlouholetou a neúnavnou službu farnosti. Doprovoďme je svou účastí. Od 12:00 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci, ulice Na Hradě.


 Májové pobožnosti 

V měsíci květnu budou v kostele v Konici májové pobožnosti každý den v 19:00 nebo před (1/2 hodiny) večerní mší svatou.

V Jesenci budou májové pobožnosti od pondělí do pátku v 18:30 hod.

kvet 01

„Každá kvetoucí květina mi vypráví o Bohu, který mě má rád. V každé ruce, která mě podpírá, pociťuji Jeho starost o mne.“


Farní pouť na Turzovku

Putujeme v sobotu 19. května. Podrobnosti (odjezd autobusu, apod.) - ohlášky.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz