Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


cpr kana logo v červnu 2018

  • Setkání seniorů ve společenství KLAS na konické faře bude po ranní mši svaté a adoraci v pátek 1. června.
  • Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 4., 11. a 25. června v 9:15 hodin ve Společenském domě v Ochozi, v pondělí 4., 11. a 18. června v 19 hodin na faře v Konici, ve středu 6., 13. a 27. června v 7:45 hodin na faře v Konici a v úterý 19. června v 8 hodin v MC Srdíčko v zámku v Konici.
  • Modlitební setkání seniorů v Ochozi bude ve středu 6., 13., 20. a 27. června od 9 hodin ve Společenském domě.
  • V pátek 15. června v 18 hodin bude setkání společenství manželů na faře v Konici.
  • Skřivánci budou zpívat při mši svaté v Jesenci v neděli 17. června.
  • Triduum Hnutí Modlitby matek se uskuteční ve dnech 22. – 24. června.
  • V neděli 24. června bude v Konici na farní zahradě odpoledne pro děti, které bude zakončené v 18 hodin táborákem.
  • Mše svatá pro děti na závěr školního roku bude ve středu 27. června v 18 hodin.

První svaté přijímání 2018 v Konici

Dne 10. června přijme v kostele Narození Panny Marie v Konici 9 dětí poprvé Tělo Páně.


Pouť Zlaté hory - Maria Hilf

Putujeme v sobotu 16. června.

www.mariahilf.eu

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz