Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


cpr kana logo v červenci 2018

  • Setkávání k modlitbám matek bude probíhat v prázdninovém režimu podle domluvy mezi maminkami v jednotlivých skupinkách.
  • Setkání modlitebního společenství seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude ve středu 4. července v 9 hodin. Setkání v dalších prázdninových týdnech se uskuteční podle domluvy.
  • Společenství seniorů KLAS bude mít setkání v Konici na faře v pátek 13. července a 3. srpna v obvyklém čase – v červenci po ranní mši svaté a v srpnu po mši svaté a prvopáteční adoraci

Pouť děkanátu Konice, Svitavy za obnovu rodin a kněžská povolání

  • sobota 14. července v 15:00 – Dóm sv. Václava v Olomouci
  • Mši svatou bude sloužit biskup Mons. Antonín Basler

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ - PRO TY, KDO POTŘEBUJÍ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ, 21 - 27. 7. 2018

Poutníci do Slavkovic budou v Konici z úterý 24. 7. na středu 25. 7. Zájemci o ubytování poutníků se už mohou hlásit, formuláře budou v kostele. Ve středu bude v Konici ráno mše sv., čas bude upřesněn podle potřeb poutníků.

Informace o Pouti k Božímu milosrdenství najdete na stránkách www.pout.cz.

ico sm pdf Plakát k pouti


25. července projde naší farností pěší pouť farníků z Moravičan u Loštic do Křtin.

Pouť organizují otcové vincentini z Misijní společnosti sv. Vincence z Pauli, kteří v Konici vedli lidové misie v roce 2008. Mají domluvenu zastávku v Ochozi, protože obě obce spojuje osoba F. Kruše, odbojáře, který byl v Ochozi zastřelen za II. Světové války. Součástí jejich zastávky bude přednáška a doprovázející kněz bude v kapli sv. Václava po jejím skončení sloužit mši svatou.


Více v "letním" farním zpravodaji.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz