Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


Volby do pastorační rady farnosti

Blíží se volby do pastorační rady, po uplynulém čtyřletém funkčním období.

Pastorační rada se skládá z členů, kteří jsou automaticky součástí rady: duchovní ve farnosti, zástupci jednotlivých společenství (Charita, Centrum pro rodinu, společenství mládeže, schola, sbor…); dále jsou přímo jmenovaní farářem a nakonec volení farností.

Nejprve je třeba navrhnout, koho by farníci, chtěli mít v pastorační radě. S navržených se vytvoří kandidátka k volbám.

U nás budou volby probíhat takto:

 • 27. ledna až 3 února: podání návrhů kandidátů,
 • 10. února – zveřejnění navržených
 • 10. až 14. února – vyjádření se navržených, k přijetí služby, pokud budou zvoleni do PR,
 • 17. února: rozdání volebních lístků.
 • 24. února 3. března – volby – odevzdání vyplněných volebních lístků v kostele do „volebních uren“
 • V neděli 24. února 3. března odpoledne bude hned sčítání hlasů „volební komisí“

Volit můře farník od 15 let; navržen a volen může být farník od 18 let.

Volby do pastorační rady mají společnou kandidátku farností Konice a Skřípov.

(Příprava voleb a volby do pastorační rady farnosti Jesenec proběhnou ve stejných termínech jako v Konici.)


cpr kana logo v únoru 2019

 • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na konické faře v pátek 1. února po ranní mši svaté a adoraci.
 • Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 4., 11. a 25. února v 9.15 hodin ve Společenském domě v Ochozi; 4., 11., 18. a 25. února v 16.15 hodin na faře v Konici; ve středu 6., 13., 20. a 27. února v 7.45 hodin na faře v Konici. V Mateřském centru Srdíčko bude modlitba matek ve čvrtek 21. února od 8 hodin.
 • Senioři v modlitebním společenství v Ochozi budou mít setkání ve středu 6., 13., 20. a 27. února v 9 hodin ve Společenském domě.
 • Společenství manželů bude mít na konické faře setkání v pátek 9. února od 18 hodin.
 • Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 27. února v 17 hodin.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz