Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


VY JSTE MOJI PŘÁTELÉ - Námět na prožití postní doby v roce 2019 (nejen) pro děti. Více viz v březnovém zpravodaji.


cpr kana logo v březnu 2019

  • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na konické faře v pátek 1. března po ranní mši svaté a adoraci.
  • Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 4., 11. a 25. března v 9.15 hodin ve Společenském domě v Ochozi; 4., 11., 18. a 25. března v 16.15 hodin na faře v Konici; ve středu 6., 13., 20. a 27. března v 7.45 hodin na faře v Konici. V Mateřském centru Srdíčko bude modlitba matek ve čtvrtek 21. března od 8 hodin.
  • Senioři v modlitebním společenství v Ochozi budou mít setkání ve středu 6., 13., 20. a 27. února v 9 hodin ve Společenském domě.
  • V pátek 8. a 22. března od 16 hodin bude pro děti na faře v Konici Spolčátko.
  • Na začátku postní doby, v sobotu 9. března – od 9 hodin, jste srdečně zváni na postní duchovní obnovu pro dospělé. Přednášky budou na faře, zbývající část programu (výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, svátost smíření, pobožnost křížové cesty a mše svatá) se uskuteční v konickém kostele. Vedení obnovy se ujal P. Roman Vlk z Laškova.
  • Společenství manželů bude mít na konické faře setkání v pátek 22. března od 18 hodin.
  • Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 27. března v 17 hodin.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz