Copyright 2018 - Římskokatolická farnost Konice

Aktivity

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


cpr kana logo v květnu 2018

 • Maminky se budou společně modlit za své děti ve středu 2., 9., 23. a 30. května v 7:45 hodin na faře v Konici, v pondělí 7., 21. a 28. května v 9:15 hodin ve Společenském domě v Ochozi a v úterý 15. května od 8 hodin v MC Srdíčko v zámku v Konici.
 • Setkání seniorů ve společenství KLAS na konické faře bude po ranní mši svaté a adoraci v pátek 4. května.
 • Ve středu 23. května bude v kostele v Konici májová pobožnost od 17.30 hodin, po ní bude následovat mše svatá pro děti.
 • V pátek 25. května v 17.30 hodin bude setkání společenství manželů v Konici na faře.

Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi

se koná v sobotu 5. května 2018 v olomoucké ka­tedrále. V 10:00 hodin začíná pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým diecezánům. Z naší farnosti převezmou toto ocenění manželé Emilie a Antonín Burgetovi za jejich dlouholetou a neúnavnou službu farnosti. Doprovoďme je svou účastí. Od 12:00 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci, ulice Na Hradě.


 Májové pobožnosti 

V měsíci květnu budou v kostele v Konici májové pobožnosti každý den v 19:00 nebo před (1/2 hodiny) večerní mší svatou.

V Jesenci budou májové pobožnosti od pondělí do pátku v 18:30 hod.

kvet 01

„Každá kvetoucí květina mi vypráví o Bohu, který mě má rád. V každé ruce, která mě podpírá, pociťuji Jeho starost o mne.“


Farní pouť na Turzovku

Putujeme v sobotu 19. května. Podrobnosti (odjezd autobusu, apod.) - ohlášky.

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


cpr kana logo v dubnu 2018

 • Maminky se budou společně modlit za své děti ve středu 4., 11., 18. a 25. dubna v 7:45 na faře v Konici, v pondělí 9., 16., 23. a 30. v 9:15 ve Společenském domě v Ochozi a v 19:00 na faře v Konici.
 • Senioři v modlitebním setkání v Ochozi budou mít setkání ve středu 4., 11., 18. a 25. dubna v 9:00.
 • Setkání seniorů ve společenství Klas na konické faře bude po ranní mši svaté a adoraci v pátek 6. dubna.
 • Spolčátko pro děti bude na konické faře v pátek 6. a 20. dubna od 16:00.
 • Ve středu 25. dubna v 18:00 bude v konickém kostele mše svatá pro děti.
 • Setkání společenství manželů bude v Konici na faře v pátek 27. dubna v 18:00.
 • Do konce června je možné přihlásit děti ve věku 5 - 10 let na křesťanský příměstský tábor, který se bude konat v Ochozi od 16. do 20. července. Děti přihlašujte na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. 739 094 764.

Hnutí pro životNárodní pochod pro život a rodinu 2018

7. dubna 2018 - více informací na https://pochodprozivot.cz/


modlitby za nejmenšíDen modliteb za úctu k životu

Z rozhodnutí ČBK od roku 1991 slavíme den Zvěstování Páně jako Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.

V olomoucké arcidiecézi se v ten den už řadu let scházíme k bohoslužbě v Napajedlích, kde Anička Zelíková kdysi obětovala svůj život Bohu na smír za potraty. Bohoslužba se zde koná v sobotu 7. dubna. V 17:15 začíná adorace, 18:00 mše svatá a po mši svaté se jde na hřbitov, kde se modlíme růženec.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz