Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Aktivity

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


"Dušičkové" pobožnosti na hřbitovech

 • Čtvrtek 1. listopadu: Jesenec – 18:00 hodin mše svatá a po ní pobožnost na hřbitově
 • Sobota 3. listopadu: Skřípov - 17:00 hodin mše svatá a po ní pobožnost na hřbitově
 • Neděle 4. listopadu: Konice - 14:00 hodin (sraz u kříže u horní brány)

Hřbitov v Konici bude v „dušičkovém týdnu“ od 1. do 8. 11. otevřen od 7:00 do 21:00 hod.

Další informace k "Dušičkám" (také o možnosti získání dušičkových odpustků) - jsou v listopadovém vydání farního zpravodaje.

fofo ico Fotografie z konické dušičkové pobožnosti 2018


cpr kana logo v listopadu 2018

 • Maminky se setkají k modlitbě za své děti v Konici na faře v pondělí 5., 19. a 26. listopadu ve Společenském domě v Ochozi, v pondělí 5., 12., 19. a 26. listopadu v Konici na faře v 18 hodin a ve středu 7., 14., 21. a 28. listopadu v 7.45 hodin také v Konici na faře. V Mateřském centru Srdíčko v konickém zámku budou modlitby matek ve čtvrtek 15. listopadu od 8 hodin.
 • Senioři v Ochozi budou mít setkání k modlitbě růžence a krátkému společnému posezení ve Společenském domě ve středu 7., 14., 21. a 28. listopadu od 9 hodin.
 • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 9. listopadu po ranní mši svaté.
 • Setkání manželů bude v Konici na faře v pátek 16. listopadu v 18 hodin.
 • Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 28. listopadu v 17 hodin.

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


cpr kana logo v říjnu 2018

 • Maminky se setkají k modlitbě za své děti v Konici na faře ve středu 3., 10., 17., 24. a 31. října v 7:45 hodin, v pondělí 8., 15., 22. a 29. října ve Společenském domě v Ochozi v 9:15 hodin a ve stejných dnech také na faře v Konici v 19 hodin. V Mateřském centru Srdíčko budou modlitby matek ve čtvrtek 18. října od 8 hodin.
 • Senioři v Ochozi budou mít setkání k modlitbě růžence a krátkému společnému posezení ve Společenském domě ve středu 3., 10., 17., 24. a 31. října od 9 hodin.
 • Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 5. října po ranní mši svaté a adoraci (přibližně v 9 hodin).
 • Setkání manželů bude v Konici na faře v pátek 19. října v 18 hodin.
 • Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 24. října v 18 hodin.

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


cpr kana logo v červenci 2018

 • Setkávání k modlitbám matek bude probíhat v prázdninovém režimu podle domluvy mezi maminkami v jednotlivých skupinkách.
 • Setkání modlitebního společenství seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude ve středu 4. července v 9 hodin. Setkání v dalších prázdninových týdnech se uskuteční podle domluvy.
 • Společenství seniorů KLAS bude mít setkání v Konici na faře v pátek 13. července a 3. srpna v obvyklém čase – v červenci po ranní mši svaté a v srpnu po mši svaté a prvopáteční adoraci

Pouť děkanátu Konice, Svitavy za obnovu rodin a kněžská povolání

 • sobota 14. července v 15:00 – Dóm sv. Václava v Olomouci
 • Mši svatou bude sloužit biskup Mons. Antonín Basler

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ - PRO TY, KDO POTŘEBUJÍ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ, 21 - 27. 7. 2018

Poutníci do Slavkovic budou v Konici z úterý 24. 7. na středu 25. 7. Zájemci o ubytování poutníků se už mohou hlásit, formuláře budou v kostele. Ve středu bude v Konici ráno mše sv., čas bude upřesněn podle potřeb poutníků.

Informace o Pouti k Božímu milosrdenství najdete na stránkách www.pout.cz.

ico sm pdf Plakát k pouti


25. července projde naší farností pěší pouť farníků z Moravičan u Loštic do Křtin.

Pouť organizují otcové vincentini z Misijní společnosti sv. Vincence z Pauli, kteří v Konici vedli lidové misie v roce 2008. Mají domluvenu zastávku v Ochozi, protože obě obce spojuje osoba F. Kruše, odbojáře, který byl v Ochozi zastřelen za II. Světové války. Součástí jejich zastávky bude přednáška a doprovázející kněz bude v kapli sv. Václava po jejím skončení sloužit mši svatou.


Více v "letním" farním zpravodaji.

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


cpr kana logo v červnu 2018

 • Setkání seniorů ve společenství KLAS na konické faře bude po ranní mši svaté a adoraci v pátek 1. června.
 • Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 4., 11. a 25. června v 9:15 hodin ve Společenském domě v Ochozi, v pondělí 4., 11. a 18. června v 19 hodin na faře v Konici, ve středu 6., 13. a 27. června v 7:45 hodin na faře v Konici a v úterý 19. června v 8 hodin v MC Srdíčko v zámku v Konici.
 • Modlitební setkání seniorů v Ochozi bude ve středu 6., 13., 20. a 27. června od 9 hodin ve Společenském domě.
 • V pátek 15. června v 18 hodin bude setkání společenství manželů na faře v Konici.
 • Skřivánci budou zpívat při mši svaté v Jesenci v neděli 17. června.
 • Triduum Hnutí Modlitby matek se uskuteční ve dnech 22. – 24. června.
 • V neděli 24. června bude v Konici na farní zahradě odpoledne pro děti, které bude zakončené v 18 hodin táborákem.
 • Mše svatá pro děti na závěr školního roku bude ve středu 27. června v 18 hodin.

První svaté přijímání 2018 v Konici

Dne 10. června přijme v kostele Narození Panny Marie v Konici 9 dětí poprvé Tělo Páně.


Pouť Zlaté hory - Maria Hilf

Putujeme v sobotu 16. června.

www.mariahilf.eu

Co se děje ve farnosti a okolí. Pro detailní a aktuální informace průběžně sledujte Ohlášky.


cpr kana logo v květnu 2018

 • Maminky se budou společně modlit za své děti ve středu 2., 9., 23. a 30. května v 7:45 hodin na faře v Konici, v pondělí 7., 21. a 28. května v 9:15 hodin ve Společenském domě v Ochozi a v úterý 15. května od 8 hodin v MC Srdíčko v zámku v Konici.
 • Setkání seniorů ve společenství KLAS na konické faře bude po ranní mši svaté a adoraci v pátek 4. května.
 • Ve středu 23. května bude v kostele v Konici májová pobožnost od 17.30 hodin, po ní bude následovat mše svatá pro děti.
 • V pátek 25. května v 17.30 hodin bude setkání společenství manželů v Konici na faře.

Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi

se koná v sobotu 5. května 2018 v olomoucké ka­tedrále. V 10:00 hodin začíná pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým diecezánům. Z naší farnosti převezmou toto ocenění manželé Emilie a Antonín Burgetovi za jejich dlouholetou a neúnavnou službu farnosti. Doprovoďme je svou účastí. Od 12:00 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci, ulice Na Hradě.


 Májové pobožnosti 

V měsíci květnu budou v kostele v Konici májové pobožnosti každý den v 19:00 nebo před (1/2 hodiny) večerní mší svatou.

V Jesenci budou májové pobožnosti od pondělí do pátku v 18:30 hod.

kvet 01

„Každá kvetoucí květina mi vypráví o Bohu, který mě má rád. V každé ruce, která mě podpírá, pociťuji Jeho starost o mne.“


Farní pouť na Turzovku

Putujeme v sobotu 19. května. Podrobnosti (odjezd autobusu, apod.) - ohlášky.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz