Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít křesťanské manželství, se nejdříve informují u kněze ve farnosti, v níž budou oddáni. Předpokládá se, že alespoň jeden ze snoubenců patří do této farnosti. Následuje příprava, kdy je třeba snoubence připravit nejen duchovně, vést je a provázet, ale také řešit praktické otázky manželského života. Snoubenci budou během přípravy seznámeni minimálně s osmi tématy, určenými Českou biskupskou konferencí, která jim přednáší kněz nebo lektorský manželský pár. V Arcidiecézi olomoucké je třeba držet se tohoto postupu přípravy na sňatek od 1. února 2014.

Snoubenci se schází s knězem na faře a probírají (minimálně) tato čtyři základní témata:

  1. Člověk hledá Boha. (Existence Boha. Jaký je Bůh, v kterého věříme. Co je víra – vztah přátelství a lásky.)
  2. Bůh hledá člověka. (Abraham, Mojžíš, Ježíš Kristus, církev a svátosti.)
  3. Desatero. (Podrobnější rozvedení lásky k Bohu, k bližnímu a sobě samému.)
  4. Svátost manželství – obřad a slib. (Člověk – muž a žena – obraz Boží. Kristus a církev. Svatební obřad.)

Snoubenci se individuálně s knězem domlouvají na rozšíření přípravy a na termínech setkání.

Snoubenci se také scházejí s lektorským manželským párem, kterému je udělena kanonická mise a obdržel Osvědčení o absolvování kurzu pro lektory snoubenců. Tato setkání probíhají buď individuálně s jedním párem po domluvě v domácnosti lektorů, na faře, ve Společenském domě v Ochozi nebo společně pro několik snoubeneckých párů ve Společenském domě v Ochozi – sídle CPR Kána Konice.

Témata přípravy pro snoubence s manželským párem:

  1. Já a moje rodina. (Vztahy k rodičům. Moje hodnoty z rodiny. Moje očekávání od manželství.)
  2. Muž a žena; komunikace a konflikty. (Rozdíly mezi mužem a ženou. Modely komunikace. Řešení konfliktů a odpuštění.)
  3. Sexualita a plánované rodičovství. (Manželská sexualita. Antikoncepce a potraty. Přirozené plánování rodičovství.)
  4. Víra, vztah k Bohu v manželství. (Rozdílné prožívání víry. Společná modlitba. Výchova dětí ve víře.)

Po každé přípravě dostanou snoubenci potvrzení od kněze nebo manželů na formulář, který je povinnou přílohou Žádosti o církevní sňatek. Další (a podrobnější) informace též naleznete na webu Děkanátního centra pro rodinu Kána.

Jakékoliv dotazy týkající se výše uvedených informací o přípravě snoubenců vám rád zodpoví duchovní správce farnosti. S každým párem, který by chtěl uzavřít sňatek v kostele v Konici, vše vždy řeší po domluvě individuálně. Kontaktovat ho můžete telefonicky, e-mailem viz kontakty, nebo osobně na faře v Konici (Smetanova 101, 798 52 Konice).

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800