Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Konice

Církevní pohřeb je možno domluvit telefonicky nebo osobně na faře.

Nejdříve kontaktujte duchovní správu (viz Kontakty), poté teprve pohřební službu.

(Místní pohřební služba: Libor Svaboda, 724 203 349).

Možné formy pohřebních obřadů:

  • Mše svatá ve farním kostele, poté průvod na hřbitov, uložení do hrobu.
  • Mše svatá ve farním kostele, poté kremace.
  • Krátká modlitba v obřadní síni (na hřbitově), poté uložení do hrobu.
  • Krátká modlitba v obřadní síni (na hřbitově), poté kremace.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800