Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Konice

Seznam článků

Celý liturgický život Církve se soustřeďuje ve slavení eucharistické oběti a svátostí. Všechny svátosti jsou setkáním s Ježíšem Kristem, protože on sám je svátostí všech svátostí. Svátostí je sedm:

Svátosti iniciační - uvádějí člověka do křesťanského života:

Křest nás spojuje s Ježíšem Kristem.
Biřmování nám uděluje jeho ducha.
Eucharistie (svátost oltářní) nás s ním sjednocuje.

Svátosti uzdravující:

Svátost smíření (pokání) nás usmiřuje s Ježíšem.
Svátost nemocných - skrze ni nás Ježíš uzdravuje, posiluje a utěšuje.

Svátosti společenství a poslání:

Svátost manželství - v ní nám Ježíš přislibuje svou lásku v naší lásce a svou věrnost v naší věrnosti.
Svátost kněžství - v ní mohou kněží odpouštět hříchy a slavit mši svatou.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800