Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Seznam článků

Svátost manželství

Svátost manželství vychází ze slibu muže a ženy před Bohem a před církví, který přijímá a stvrzuje Bůh, a naplňuje se fyzickým sjednocením obou partnerů. Protože Bůh sám zpečeťuje pouto svátostného manželství, zavazuje tento svazek až do smrti jednoho z partnerů. Svátost manželství si udělují muž a žena navzájem. Kněz nebo jáhen pouze svolává požehnání na novomanžele, jinak je pouhým svědkem, že manželství bylo uzavřeno za splnění náležitých podmínek a že manželský slib byl složen úplně a veřejně. Manželství může být uzavřeno pouze za předpokladu manželské shody, tj. když muž a žena chtějí vstoupit do manželství dobrovolně, beze strachu nebo nátlaku a když jim v tom nebrání žádné další závazky (např. již existující manželství nebo slib celibátu).

Ke svátostnému manželství nutně patří tři prvky:
1) svobodné ano, 2) dobrovolné přijetí celoživotního výlučného vztahu, 3) otevřenost k přijetí potomstva

Avšak tím nejhlubším v křesťanském manželství je vědomí obou partnerů: Jsme živým obrazem lásky Krista a církve.

Manželský slib:
„Já X, odevzdávám se tobě Y a přijímám tě za manžela/lku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu mi pomáhej Bůh.“

Přijetí svátosti manželství předchází příprava snoubenců.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz