Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Seznam článků

Svátost kněžství

Tomu, kdo přijímá svátost kněžství, je dána zvláštní účast na Kristově kněžství, která se kvalitativně liší od všeobecného kněžsví věřících. Svátostné kněžství je dar Ducha svatého udělovaný Kristem prostřednictvím církve.

Svátost kněžství má tři stupně:

biskupské svěcení (episkopát)
kněžské svěcení (presbyterát)
jáhenské svěcení (diakonát)

Na jáhna, kněze či biskupa může být platně vysvěcen muž, který přijal katolickou víru, byl v ní pokřtěn a který je pro tento úřad povolán církví. Duch svatý vtiskuje knězi nezrušitelné duchovní znamení, jímž ho připodobňuje Kristu knězi a uschopňuje ho jednat jeho jménem.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz