Copyright 2021 - Římskokatolická farnost Konice

Seznam článků

Historické fotografie

bozi telo 1917

Slavnost Božího Těla v r. 1917 - IV. zastavení u zámku
P. Antonín Zbořil, děkan; P. František Černoch, kaplan; P. Antonín Marek, kaplan

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800