Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

Seznam článků

Historické fotografie

bozi telo 1917

Slavnost Božího Těla v r. 1917 - IV. zastavení u zámku
P. Antonín Zbořil, děkan; P. František Černoch, kaplan; P. Antonín Marek, kaplan

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800