Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Charita Konice je církevní právnická osoba dle zák. 3/2002 Sb. a dle kánonu 116 CIC je veřejnou právnickou osobou s právní subjektivitou. Byla zřízena 13.7.1993 arcibiskupem olomouckým zřizovacím dekretem CZ – 2/93 a je evidována v Rejstříku právnických osob MK ČR dne 30.10.1996 pod číslem 8/1-02-711/1996.

Více informací najdete na webu www.konice.charita.cz.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz