Copyright 2018 - Římskokatolická farnost Konice

12. 8. 2018 - 19. 8. 2018


NEDĚLE 12. 8.      19. neděle v mezidobí

07:45   Za Jaromíra Faltýnka, bratra Vlastimila, prarodiče a živou a + rodinu

10:45   Na poděkování za udělené milosti


PONDĚLÍ 13. 8.      nezávazná památka sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze, mučedníků

07:50   Za Marii a Josefa Zatloukalovy a syna


ÚTERÝ 14. 8.      památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

07:50


STŘEDA 15. 8.      Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje zúčastnit se tohoro dne mše svaté

07:50   Za Karla Klváčka, bratry a duše v očistci

17:30   mše sv. v Jesenci

19:00   Za Martu Hejlovou, rodiče a sourozence


ČTVRTEK 16. 8.      nezávazná památka sv. Štěpána Uherského

06:45   Za živou a + rodinu z obou stran a celý rod


PÁTEK 17. 8.      

07:50   Za Jiřinu a Ladislava Faltýnkovy a duše v očistci


SOBOTA 18. 8.      Sv. Heleny

 


NEDĚLE 19. 8.      20. neděle v mezidobí

07:45   Za Josefa a Kristinu Koutnou, za rodinu Josefa Koutného a dar života

10:45   Za farníky


  • Účastníci třídenního farního zájezdu, do konce týdne (nejlépe do pátku), doplaťte za dopravu 750,- Kč
  • Pojištění do Rakouska je vyřízené
  • Vstupné si kadý hradí na místě - více v Aktualitách
  • Otec arcibiskup zve na oslavu 70 let života.
  • Schůze farních rad konické s skřípovské farnosti: pondělí 27. srpna v 18:30 hodin.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz