Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

21. 4. 2019 - 28. 4. 2019


NEDĚLE 21. 4.      ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

07:45   Na poděkování za léta společného života v manželství s prosbou o požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

10:45   Za farníky


PONDĚLÍ 22. 4.      PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

07:50   Za + Josefa Weisgärbera

Jesenec 09:15

Skřípov 10:45


ÚTERÝ 23.4.      ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

07:50  


STŘEDA 24. 4.      STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

18:00   Za živou a + rodinu Tylšarovu a duše v očistci


ČTVRTEK 25. 4.   ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

06:45  


PÁTEK 26. 4.       PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

07:50   Za + rodiče Kopečných, za syny, duše v očistci a + Arnošta Částku

Ochoz 18:00  


SOBOTA 27. 4.     SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍMNEDĚLE 28. 4.      2. neděle velikonoční    Neděle božího milosrdenství

07:45   Za dar zdraví, za 55 let společného života a ochranu Boží pro celou rodinu

10:45   Na poděkování za 60 let života s prosbou o další Boží ochranu

14:30   Výstav NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ a zpovídání

15:00   Společná adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství, Te Deum a svátostné požehnání


  • Ve středu 24. dubna bude v 18:00 mše svatá pro děti. Po ní na konické faře bude setkání rodičů dětí, kteří se připravují k prvnímu svatému přijímání - v 18:30. Účast alespoň jednoho z rodičů od každého dítěte je nutná.
  • V pátek bude od 16 do 17:30 hodin na faře Spolčátko.
  • Po celou postní dobu nás provázely novozákonní postavy - lidé, kteří pro Pána Ježíše něco udělaly tehdy, když nejvíce trpěl. Projevili mu tak svou lásku, byli to jeho přátelé. Nás taky Pán Ježíš zve a touží po tom, abychom byli jeho přáteli. Současně nám radí, jak se jeho přáteli staneme: Když budeme plnit jeho odkaz - milovat své bližní tak jako on miloval nás.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz