Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

16. 6. 2019 - 23. 6. 2019


NEDĚLE 16. 6.      Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE   pouť Konice

07:45   Za Marii Novákovou a manžela

10:45   Za farníky

14:30   Adorace - Te Deum, svátostné požehnání


PONDĚLÍ 17. 6.

07:50   Za Jindřicha Smolíka a živou a + rodinu a duše v očistci


ÚTERÝ 18. 6.

x x x   Pouť kněží za vlastní posvěcení na Sv. Hostýně


STŘEDA 19. 6.      nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa; sv. Romualda, opata

19:00   Za Aloise Dostála a bratra


ČTVRTEK 20. 6.      Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

06:45

Jesenec 18:00   Mše sv. s průvodem Božího Těla


PÁTEK 21. 6.   Památka Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

07:50   Za Aloise Skaličku, manželku a zetě Františka

Budětsko 18:00


SOBOTA 22. 6.   nezávazná památka sv. Paulína, biskupa, sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků

 


NEDĚLE 23. 6.      12. neděle v mezidobí

Jesenec 8:00

09:30   Za živou a + rodinu Škrabalovu, Jevických a duše v očistci     Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

10:30   Průvod Božího Těla


  • Ohlášky sňatku: Jan Eyer, ročník narození 1989, bytem Konice a Lucie Pavlasová, narozená v roce 1992, bytem Karviná hodlají uzavřít církevní sňatek v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci 5. července 2019 v 11.00 hodin.
  • Rodiče, prosím, odevzdávejte přihlášky do náboženství (kdo tak ještě neučinil), čas se krátí, prázdniny se blíží. Kdo potřebuje ještě vyzvednout formulář přihlášky, je k dispozici v zákristii nebo na faře v Konici.
  • Ve středu se odjíždí na výlet z nábožeství: z točny u školy v 7:30 (sraz v 7:20 hodin). Další potřebné informace byly u přihlášky, kterou je ještě možné dnes odevzdat. Ještě je pár volných míst. Přihlášky jsou ještě v zákristii.
  • Plánuje se, jako v předchozích letech třídenní farní zájezd. Tentokrát na Slovensko s ubytováváním v internátě v Popradě. Program bude upřesněn - i zde je dost míst, které je možné navštívit. Vyjíždělo by se v neděli odpoledne 18. 8., nebo v pondělí 19. dopoledne. Návrat ve středu či čtvrtek. Obratem se zapisujte na formuláře na stolcích pro noviny. Rádi bychom pro letošní zájezd zjistili zájem. Zapište se, co nejdříve. Nejpozději do konce června.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz