Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

15. 9. 2019 - 22. 9. 2019


NEDĚLE 15. 9.      24. neděle v mezidobí

07:45   Za + rodiče Marii a Františka Kutých, syna Jaroslava, živou a + rodinu

10:45   Za farníky


PONDĚLÍ 16. 9.      Památka sv. Ludmily, mučednice

07:50   Za + Ludmilu Popelkovu, manžela a přízeň


ÚTERÝ 17. 9.      nezávazná památka sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupů, mučedníků / sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve

06:45   Na poděkování za dar života, přátele a dobrodince


STŘEDA 18. 9.

19:00   Za Jiřinu a Antonína Pospíšilovy, jejich rodiče a děti


ČTVRTEK 19. 9.      nezávazná památka sv. Januária, biskupa mučedníka

06:45   Na poděková s prosbou o další pomoc a ochranu


PÁTEK 20. 9.      Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze a Pavla Hasanga, druhů mučedníků

07:50   Za rodinu Pajchlovu, Slámovu, syna, zetě a duše v očistci

Budětsko 18:00


SOBOTA 21. 9.      Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Jesenec 12:00   SŇATEK: Petr Nosek - Petra Lišková


NEDĚLE 22. 9.      25. neděle v mezidobí

07:45   Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o Boží pomoc na přímluvu P. Marie a zdraví pro celou rodinu

10:45


 • Schůze farních rad v Konici bude , jak jsme se domluvili toto pondělí 16. září v 18:00 hodin.
 • Výuka náboženství: začne v týdnu od 23. září, rozvrh bude zveřejněn (bude vpodstatě, jako v předešlých letech). Rodiče, kteří jste ještě neodevzdali pro své děti přihlášky do náboženství, tak tak, prosím, učiňte co nejdříve.
 • Výzva českých a moravských biskupů - pozvánka na národní pouť do Říma… viz plakát
 • Plánuje se farní pouť na Horu sv. Antonína nad Blatnicí. V úterý 24. září. Zájemci přihlaste se ještě dnes. Zapište se na formuláře na stolcích pro noviny. Aby bylo možné ještě objednat autobus, když bude dostatečný počet
  přihlášených.
 • Přehlídka schol děkanátu Konice v Senici na Hané… viz plakát
 • Pozvánka na mši sv. za Policii ČR, která bude sloužena 3. října v 16:00 hodin v olomoucké katedrále sv. Václava... viz plakát
 • Z třídenního farního zájezdu na Slovensko zbyly ušetřené peníze - 100,- Kč na osobu. Poutníci, vyzvedněte si je co nejdříve.
 • Děti si mohou přijít pro krabičky, do kterých budou sbírat kartičky s obrázky, texty a úkoly vycházejícími z Evangelia.
 • Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která má  za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet  zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví. Evropské zvony se rozezní 21. 9. 2019 v 18 hod, na oslavu Mezinárodního dne míru

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz