Copyright 2018 - Římskokatolická farnost Konice

20. 5. 2018 - 27. 5. 2018


NEDĚLE 20.5.      Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO      Sbírka na církvení školy v naší diecézi

07:45   Za + rodiče, sestru, švagra a synovce

10:45   Za farníky


PONDĚLÍ 21.5.      nezávazná památka Sv. Kryštofa Magalanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků

07:50


ÚTERÝ 22.5.      nezávazná památka Sv, Rity z Cascie, řeholnice

07:50   Na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou rodinu


STŘEDA 23.5.

18:00


ČTVRTEK 24.5.      Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

06:45


PÁTEK 25.5.      nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve; sv. Řehoře VII., papeže

07:50

18:00   mše sv. v Ochozi


SOBOTA 26.5.      Památka sv.Filipa Neriho,kněze

17:00   MISSA SANCTA - Tridentská mše sv.


NEDĚLE 27.5.      Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE   pouť Konice

07:45   Na poděkování za 50 let života, 30 společného života v manženství a živou a + rodinu

10:45   Na poděkování za 50 let společného života v manželství s prosbou a dar zdraví pro celou rodinu

14:30   Adorace - Te Deum, svátostné požehnání


Májové pobožnosti: každý den v 19:00 hodin, nebo 1/2 hodiny před večerní mší svatou (18:30) nebude-li stanoveno jinak

Úklid před poutí: pátek po ranní mši svaté.

Ve středu bude v 17.20 hodin v kostele v Konici začínat májová pobožnost, na kterou jsou zvány děti se svými rodiči. Po májové pobožnosti bude sloužena od 18 hodin mše svatá pro děti.

V pátek bude po májové pobožnosti v Konici na faře setkání společenství manželů.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz