Copyright 2018 - Římskokatolická farnost Konice

18. 2. 2018 - 25. 2. 2018


Neděle  18. 2.          1. neděle v postní

07:45     Za Josefa a Libuši Slámovy, celou živou a + rodinu

10:45     Za farníky

17:00     Adorace za manžele


Pondělí  19. 2.     Pondělí po 1. neděli postní

07:50     Za + rodinu Fabiánovu


Úterý  20. 2.         Úterý po 1. neděli postní

06:45    


Středa  21. 2.        Středa po 1. neděli postní

18:00      Za Pavla Chytila


Čtvrtek  22. 2.       Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

06:45    Za + Petra Jablonského, za živé děti, rodinu Jablonskou a duše v očistci


Pátek  23. 2.        Pátek po 1. neděli postní

07:50   Za + rodinu Krýzovu a Henslovu


Sobota 24. 2.      Sobota po 1. neděli postní

 


Neděle  25. 2.          2. neděle v postní               Sbírka: Haléř svatého Petra

07:45     Za Rudolfa Grulicha, rodiče z obou stran a za celou  živou a + rodinu

10:45     Za živou a + rodinu a duše v očistci

14:00     Pobožnost křížové cesty a svátostné požehnání


  • Pobožnost křížové cesty: každý pátek v 18:00 a v neděli v 14:00 hodin, pokud nebude oznámeno jinak.
  • V pátek od 16 hodin bude na faře Spolčátko.
  • Do příští neděle, prosím, nahlaste všechny nemocné, kteří chtějí přijímat svátosti doma v čase postním. S návštěvami těch, co přijímají o 1. pátku v měsíci se počítá. Bude udělovat i svátost nemocných - návštěvy se tedy prodlouží.
  • Návštěvy se uskuteční o prvním pátku v měsíci březnu. Bude-li větší počet i následující týden - v pátek 9. března.
  • Společné udělování svátosti nemocných v kostele bude některý pátek v březnu - 1. pátek je méně pravděpodobný - Spíše některý následující 9. nebo 16. března. - To bude ještě oznámeno.
  • Postní příprava pro děti:
    Děti dostanou každou postní neděli po mši svaté barevné papírové křížky s nalepenou špejlí, jež bude sloužit k upevnění kříže na “Golgotu”. Křížky si vezmou domů, napíší na ně svoje křestní jméno a heslovitě úkol, který se budou celý týden snažit plnit. Zadání úkolu bude zcela v kompetenci rodičů, protože oni nejlépe vědí, v čem by se jejich dítě potřebovalo zlepšit, na čem by mělo celý týden zapracovat. Např. ranní modlitba, večerní modlitba, četba z Písma svatého, pořádek v pokoji, poslušnost vůči rodičům, vlídnost k sourozencům, pomoc druhým, plnění školních povinností atd. Rodiče také na konci týdne zhodnotí snahu dětí plnit konkrétní úkol a dovolí, aby děti mohly za plnění úkolu křížek odevzdat v obětním průvodu při nedělní mši svaté. Na konci postní doby bude zde v kostele “hora Golgota” poseta různobarevnými křížky na znamení toho, že děti chtějí být nablízku Pánu Ježíši, setkávat a radit se s ním a jednat, jak chce On. Malé děti, které ještě nejsou schopny na sobě pracovat, budou křížek odevzdávat za účast na mši svaté.
  • Připomínám pozvání na postní duchovní obnovy v Konici: v sobotu 3. března pro děti, v sobotu 10. března pro dospělé - podrobnosti najdete na plakátech či webu farním a CPR

 

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz