Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

27. 10. 2019 - 3. 11. 2019


NEDĚLE 27. 10.      30. neděle v mezidobí

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

07:45   Na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou rodinu

10:45


PONDĚLÍ 28. 10.      Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

07:50   Za + manžela, rodiče Kopečných a syny, Arnošta Částku a duše v očistci


ÚTERÝ 29. 10.      nezávazná památka Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

07:50


STŘEDA 30. 10.

14:00   POHŘEB: Marie Chytilíková

Skřípov 14:30   POHŘEB: Zdeňka Šopfová

18:00


ČTVRTEK 31. 10.      nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa

06:45   Za Helenku Řezníčkovu


PÁTEK 1. 11.      Slavnost VŠECH SVATÝCH

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

07:50   Za + rodiče a prarodiče z obou stran a duše v očistci 

18:00


SOBOTA 2. 11.      Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

07:45   Za všechny zemřelé

15:00   dušičková pohožnost na hřbitově


NEDĚLE 3. 11.      31. neděle v mezidobí

07:45   Za Aloise a Anežku Ohlídalovy, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:45   Za farníky


 • V zákristii jsou k zakoupení stolní kalednáře na rok 2020. Nepodařilo se připravit do tisku naše děkanátní kalednáře, proto je k dispozici několik druhů těchto kalendářů, za cenu Kč 70,-
 • Již je třeba nahlásit zájem o odebírání časopisů IN a NEZBEDA. Změny v odběru (přihlášení, odhlášení nebo že budete pokračovat v odběru) proveďte, prosím, nejpozději do neděle 3. listopadu. V tomto termínu je třeba taky zaplatit předplatné na rok (odběr od ledna 2020):
  • IN: Kč 385,- nebo in s dárkem ve třech číslech za rok Kč 442,-
  • NEZBEDA: Kč 220,- nebo s přílohou pro mladší děti Cvrčkem Kč 330,-
 • V pátek po ranní mši svaté a adoraci bude v Konici na faře setkání seniorů ve společenství KLAS. Jsou zváni také další farníci v seniorském věku.
 • Návštěvy nemocných:
  • Jesenec - čtvrtek odpoledne
  • Konice - pátek během dne
 • Vyšel farni zpravodaj. Obsahuje mimo jiné i dušičkové pobožnosti ve všech farnostech našeho děkanátu, podmínky k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800