Vytisknout

27. 10. 2019 - 3. 11. 2019


NEDĚLE 27. 10.      30. neděle v mezidobí

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

07:45   Na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou rodinu

10:45


PONDĚLÍ 28. 10.      Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

07:50   Za + manžela, rodiče Kopečných a syny, Arnošta Částku a duše v očistci


ÚTERÝ 29. 10.      nezávazná památka Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

07:50


STŘEDA 30. 10.

14:00   POHŘEB: Marie Chytilíková

Skřípov 14:30   POHŘEB: Zdeňka Šopfová

18:00


ČTVRTEK 31. 10.      nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa

06:45   Za Helenku Řezníčkovu


PÁTEK 1. 11.      Slavnost VŠECH SVATÝCH

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

07:50   Za + rodiče a prarodiče z obou stran a duše v očistci 

18:00


SOBOTA 2. 11.      Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

07:45   Za všechny zemřelé

15:00   dušičková pohožnost na hřbitově


NEDĚLE 3. 11.      31. neděle v mezidobí

07:45   Za Aloise a Anežku Ohlídalovy, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:45   Za farníky