Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

3. 11. 2019 - 10. 11. 2019


NEDĚLE 3. 11.      31. neděle v mezidobí

07:45   Za Aloise a Anežku Ohlídalovy, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:45   Za farníky


PONDĚLÍ 4. 11.      Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

o. Milan má setkání děkanů na sv. Hostýně - bohoslužby dnes nejsou


ÚTERÝ 5. 11.

18:00   Za Karla Klváčka, syny a duše v očistci


STŘEDA 6. 11.

18:00   Za + rodinu Vyhlídaovu a Foretovu a duše v očistci


ČTVRTEK 7. 11.

06:45   Na poděkování Pánu Bohu s prosbou na přímluvu P. Marie o požehnání pro celou rodinu a d. v oč.


PÁTEK 8. 11.

ranní mše není

14:00   POHŘEB: Josef Koutný

18:00   s Charitou


SOBOTA 9. 11.      Svátek Posvěcení lateránské baziky

 


NEDĚLE 10. 11.      32. neděle v mezidobí

07:45   Za živou a + rodinu Rusovu a Jakabovu

10:45   Za Jana Grepla, manželku a syna a Františku Zapletalovou


  • V zákristii jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2020. Nepodařilo se připravit do tisku naše děkanátní kalendáře, proto je k dispozici několik druhů těchto kalendářů, za cenu Kč 70,-
  • Vyšlo nové číslo časopisu IN.
  • Již je třeba nahlásit zájem o odebírání časopisů IN a NEZBEDA. Změny v odběru (přihlášení, odhlášení nebo že budete pokračovat v odběru) proveďte, prosím, nejpozději do neděle 3. listopadu.
    V tomto termínu je třeba taky zaplatit předplatné na rok (odběr od ledna 2020):
    • IN: Kč 385,- nebo in s dárkem ve třech číslech za rok Kč 442,-
    • NEZBEDA: Kč 220,- nebo s přílohou pro mladší děti Cvrčkem Kč 330,-
  • Společenství manželů (původně plánované na tento pátek) se odkládá o týden.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800