Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

10. 11. 2019 - 17. 11. 2019


NEDĚLE 10. 11.      32. neděle v mezidobí

07:45   Za živou a + rodinu Rusovu a Jakabovu

10:45   Za Jana Grepla, manželku a syna a Františku Zapletalovou


PONDĚLÍ 11. 11.      Památka sv. Martina Tourského, biskupa

07:50   Za Filomenu a Františka Fojtkovy a živou a + rodinu Fojtkovu


ÚTERÝ 12. 11.       Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

07:50   Na jistý úmysl


STŘEDA 13. 11.       Památka sv. Anežky České, panny

18:00   Za živé a + přátele a dobrodince


ČTVRTEK 14. 11.

8:00   za zemřelé biskupy, kněze a jáhny

Ponikev 17:00


PÁTEK 15. 11.      nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

07:50   Za Jindřicha Smolíka, živou a + rodinu a duše v čistci

15:00   rozloučení v obřadní síni a na hřbitově: Marie Škrabalová (z Klužínka)

Březsko 17:00


SOBOTA 16. 11.      nezávazná památka sv. Markéty Skotské; sv. Gertrudy, panny 

 


NEDĚLE 17. 11.      33. neděle v mezidobí

sbírka na charitu

07:45   Za farníky

10:45   Za Františka a Marii Pospíšilovy


  • V pátek v 18 hodin bude v konickém kostele Večer chval - modlitební setkání se zpěvem písní chval, duchovním zamyšlením, děkováním, prosbami a chválami k poctě trojjediného Boha. Všichni jste srdečně zváni.
  • V zákristii jsou k zakoupení stolní kalednáře na rok 2020. Nepodařilo se připravit do tisku naše děkanátní kalednáře, proto je k dispozici několik druhů těchto kalendářů, za cenu Kč 70,-
  • Vyšlo nové číslo časopisu NEZBEDA.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800