Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

17. 11. 2019 - 24. 11. 2019


NEDĚLE 17. 11.       33. neděle v mezidobí sbírka na charitu

07:45   Za farníky

10:45   Za Františka a Marii Pospíšilovy


PONDĚLÍ 18. 11.       nezávazná památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla

07:50   Na poděkování za dar života(94)+Jana Grebeně, všechny zemřelé z rodiny, s prosbou o Boží požehnání pro živé příbuzné


ÚTERÝ 19. 11.

07:50   Na poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu


STŘEDA 20. 11.

18:00   Za Karla Dostála a manželku


ČTVRTEK 21. 11.       Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

06:45   Na daný úmysl


PÁTEK 22. 11.      Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

ze 14. 11. 07:50   Za Oldřicha Slouku, manželku a celou rodinu

Ochoz 17:00


SOBOTA 23. 11.      nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka; sv Kolumbána, opata

 


NEDĚLE 24. 11.      Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

07:45   Františka Fausta, rodiče a celou živou a + rodinu Faustovu, Vrbovu a Studených

10:45   Za + Marii Machačovu a duše v očistci


  • Dnes 17. listopadu v 17 hodin 11 minut budou zvonit zvony z výročí údálostí, které se odehrály před 30 lety.
  • Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím - čteno při nedělních bohoslužbách 33. neděli, umístěno na vývěsce

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800