Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

24. 11. 2019 - 1. 12. 2019


NEDĚLE 24. 11.      Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

07:45   Františka Fausta, rodiče a celou živou a + rodinu Faustovu, Vrbovu a Studených

10:45   Za + Marii Machačovu a duše v očistci


PONDĚLÍ 25. 11.      nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

07:50   Za Filomenu Svobodovu, manžela, zetě a vnuka


ÚTERÝ 26. 11.

10:00   mše sv. na faře - stacionář Charity


STŘEDA 27. 11.

17:00   Za + Marii Škrabalovou (zádušní)


ČTVRTEK 28. 11.

06:45   Za živou a + rodinu Burešovu a Komínkovu


PÁTEK 29. 11.

Za nemocnou osobu, rodiče z obou stran a bratra


SOBOTA 30. 11.   Svátek sv. Ondřeje, apoštola

13:00   Mše sv. jako součást Adventní duchovní obnovy pro děti


NEDĚLE 1. 12.      1. neděle adventní

dveřní sbírka na podporu Biblického díla

07:45   Poděkování za dar zdraví s prosbou o požehnání, na přímluvu P. Marie, pro celou rodinu

10:45   Za farníky


  • Ve středu v 17 hodin bude v kostele v Konici mše svatá pro děti.
  • K zakoupení malé adventní kalednáře s citáty na každý den. S možností upevnění magnetkou. Kč 12,-
  • Farní rady: Konice, Skřípov - 2. prosince na faře v Konici od 18:30 hodin.
  • Zapisování mešních úmyslů na 1. pololetí příštího roku 2020:
    • Konice: neděle 8. prosince od 16:30, následující pondělí (9. 11.) po ranní mši svaté
    • Jesenec: 12. prosince po večerní mši svaté

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800