Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

1. 12. 2019 - 8. 12. 2019


Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu

NEDĚLE 1. 12.      1. neděle adventní

07:45   Poděkování za dar zdraví s prosbou o požehnání, na přímluvu P. Marie, pro celou rodinu

10:45   Za farníky Biblického díla


PONDĚLÍ 2. 12.

07:50   Za ochranu počatého života


ÚTERÝ 3. 12.   Památka sv. Františka Xaverského, kněze

07:50   Za Jarmilu a Miroslava Antlovy, vnučku Martinu a celou živou a + rodinu


STŘEDA 4. 12.   nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve, sv. Barbora

18:00   Na poděkování za dar života, s prosbou za dar zdraví pro celou rodinu


ČTVRTEK 5. 12.   nezávazná památka sv. Sába Jeruzalémský

06:45


PÁTEK 6. 12.   nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa

07:50   Za Jaroslava Synka, rodiče, živou a + rodinu

18:00


SOBOTA 7. 12.   Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

 


NEDĚLE 8. 12.      2. neděle adventní

07:45   Za Janu Ulmanovu, mažela, bratra a rodiče Jáchymovy

10:45

14:30 - 16:30   ADORACE


  • V pátek slaví svátek sv. biskup Mikuláš. Příští neděli na hruhé očekáváme jeho návštěvu.
  • Farní rady: Konice, Skřípov - 2. prosince na faře v Konici od 18:30 hodin.
  • Zapisování mešních úmyslů na 1. pololetí příštího roku 2020:
    • Konice: neděle 8. prosince od 16:30, následující pondělí (9. 12.) po ranní mši svaté
    • Jesenec: 12. prosince po večerní mši svaté
  • Budou zde pokladničky na příspěvky na květinovou výzdobu na Vánoce. Dárcům již předem: Pán Bůh zaplať!
  • Vyšlo nové číslo farního zpravodaje: bohoslužby na měsíc v našich farnostech, bohoslužby ve vánočním týdnu v celém děkanátu, informace z centra pro rodinu, akce v romto měsíci, jak prožívat advent - nejen pro děti.
  • Jak prožívat advent - nejen pro děti.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800