Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

8. 12. 2019 - 15. 12. 2019


NEDĚLE 8. 12.      2. neděle adventní

07:45   Za Janu Ulmanovu, mažela, bratra a rodiče Jáchymovy

10:45   Za živou a + rodinu Voglovu, Ševčíkovu, Grulichovu a zemřelého A. Burgeta

14:30 - 16:30   ADORACE


PONDĚLÍ 9. 12.      Slavnost Panny Marie počaté bez pokvrny prvotního hříchu

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

07:50   Za rodinu Pajchlovu, Slámovu, syna, zetě a všechny + z rodiny

18:00


ÚTERÝ 10. 12.

07:50   Za živou i + rodinu Koutných


STŘEDA 11. 12.      nezávazná památka sv. Damasa, papeže

18:00   Na poděkování za 60 let života


ČTVRTEK 12. 12.      nezávazná památka Panny Marie Guadalupské

06:45   Za Barboru a Františka Hofmanovy, za švagra a duše v očistci


PÁTEK 13. 12.      Památka sv. Lucie, panny a mučednice

06:45   Za + Františka Blechtu a celou rodinu


SOBOTA 14. 12.      Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 


NEDĚLE 15. 12.      3. neděle adventní

07:45   Za živou a + rodinu Krejčí a duše v očistci

10:45   Za farníky


 • Zapisování mešních úmyslů na 1. pololetí příštího roku 2020:
  • Konice: dnes v neděli 8. prosince od 16:30, zítra v pondělí (9. 12.) po ranní mši svaté
  • Jesenec: 12. prosince po večerní mši svaté
 • Budou zde pokladničky na příspěvky na květinovou výzdobu na Vánoce. Dárcům již předem: Pán Bůh zaplať!
 • V pondělí po večerní mši svaté bude v kostele v Konici společná modlitba členů škapulířového bratrstva - litanie k Panně Marii Karmelské, obnova zasvěcení Panně Marii a také modlitba za zemřelé z našeho společenství.
 • Neotálejte  a nezapomeňte se připojit ke společné adventní přípravě ve farnosti. Cesta do Betléma je daleká a musíme společně zaplnit všechny cestičky svými stopami. Mnoho času už na to nemáme, protože advent je krátký, ale ani
  od 2. adventní neděle není pozdě. Ať na konci adventu můžeme Pánu nabídnout naši snahu a nezbude nám jen marné přemýšlení a vzpomínání, zda jsme chodili po Božích cestách a byli pro druhé světlem.
 • Vyšlo nové (prosincové) číslo časopisů IN a NEZBEDA

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800